2020

2020, Vol. 28, št./No. 1

Vsebina / Contents

Ž. PREDOVNIK: Revidiran seznam steklokrilcev (Lepidoptera: Sesiidae) Slovenije. Revised checklist of clearwing moths (Lepidoptera: Sesiidae) of Slovenia Članek / Article (.pdf)

A. GOGALA, D. VADNJAL, M. KASTELIC: Four species of Heteroptera new to the fauna of Slovenia. Štiri vrste stenic (Heteroptera), nove v favni Slovenije Članek / Article (.pdf)

A. ĐUKIĆ, I. BOLESNIKOV: Caliaeschna microstigma (Schneider 1845) (re)discovered in Serbia (Odonata: Aeschnidae). Ponovno odkritje bledega vetrnjaka Caliaeschna microstigma (Schneider 1845) v Srbiji (Odonata: Aeshnidae) Članek / Article (.pdf)

M. PUŠKARIĆ, S. KRČMAR: New records of horse-flies (Diptera: Tabanidae) along Nneretva river valley and Ccetina river in Dalmatia (southern Croatia) nove najdbe obadov (Diptera: Tabanidae) v dolini Neretve in ob reki Cetini v Dalmaciji (južna Hrvaška) Članek / Article (.pdf)

L. ŠTURM: Contribution to the knowledge of the butterfly fauna (Lepidoptera: Papilionoidea) of Gran Canaria (Canary Islands, Spain). Prispevek k poznavanju favne metuljev (Lepidoptera: Papilionoidea) otoka Gran Canaria (Kanarski otoki, Španija) Članek / Article (.pdf)

FAVNISTIČNI ZAPISKI / FAUNISTICAL NOTES

B. KOFLER: Zanimive najdbe vrste Lilioceris tibialis villa & villa, 1838 v Sloveniji (Coleoptera: Chrysomelidae: criocerinae). Interesting findings of the species Lilioceris tibialis in Slovenia (Coleoptera: Chrysomelidae: criocerinae) Članek / Article (.pdf)

L. DVOŘÁK, A. NAHIRNIĆ, D. DEVETAK: The first record of Panorpa rufostigmaWestwood, 1846 from north Macedonia (Mecoptera: Panorpidae). Prva najdba škorpijonke Panorpa rufostigmaWestwood, 1846 v Severni Makedoniji (Mecoptera: Panorpidae) Članek / Article (.pdf)

M. VUJIĆ, T. KOREN: Criorhina floccosa (Meigen, 1822), a new hoverfly (Diptera: Syrphidae) in the fauna of Croatia. Criorhina floccosa (Meigen, 1822), nova muha trepetavka (Diptera: Syrphidae) v favni Hrvaške Članek / Article (.pdf)

M. DE GROOT, D. JANEVIĆ: Mallota fuciformis (Fabricius, 1794) (Diptera: Syrphidae), a new hoverfly species in Slovenia. Mallota fuciformis (Fabricius, 1794) (Diptera: Syrphidae), nova vrsta muhe trepetavke v Sloveniji Članek / Article (.pdf)

M. VUJIĆ, IVAN TOT: Brachyopa bimaculosa Doczkal & Dziock 2004 and Callicera fagesii Guérin-Méneville, 1844, two new hoverflies (Diptera: Syrphidae) in the fauna of Serbia. Brachyopa bimaculosa Doczkal & Dziock 2004 in Callicera fagesiiGuérin-Méneville, 1844, dve novi muhi trepetavki (Diptera: Syrphidae) v favni Srbije Članek / Article (.pdf)

2020, Vol. 28, št./No. 2

Vsebina / Contents

 

S. POLAK: Razširjenost jamskih hroščev podzemljarjev rodu Prospelaeobates  (Coleoptera; leiodidae; leptodirini) in njihovo življenjsko okolje. Distribution of the subterranean beetle genus Prospelaeobates species (Coleoptera; Leiodidae; Leptodirini) and their habitat. Članek / Article (.pdf)

PREDOVNIK, J. REKELJ, S. GOMBOC: Reisseronia lesari sp. nov., R. gertrudae Sieder, 1962 and R. tarnierella  (bruand, 1850) in Slovenia (lepidoptera: Psychidae). Reisseronia lesari nova vrsta, R. gertrudaeSieder, 1962 in R. tarnierella (Bruand, 1850) v Sloveniji (Lepidoptera: Psychidae). Članek / Article (.pdf)

M. DE GROOT, A. KAVČIČ, J. RAZINGER: Confirmed and potential wild hostsof the Spotted wing drosophila (Drosophila suzukii) in Slovenia. Potencialni in potrjeno napadeni divji gostitelji plodove vinske mušice (Drosophila suzukii) v Sloveniji. Članek / Article (.pdf)

D. DEVETAK, A. NAHIRNIĆ, C. W. PLANT: The brown lacewing Megalomus tineoides Rambur, 1842 in the Balkan peninsula (Neuroptera: Hemerobiidae). Rjavi mrežekrilec Megalomus tineoides Rambur, 1842 na Balkanskem polotoku (Neuroptera: Hemerobiidae). Članek / Article (.pdf)

T. KOREN, D. KULIJER: additions to the Crambidae (Insecta: Lepidoptera) fauna of Croatia and Bosnia & Herzegovina. Prispevki k favni družine Crambidae (Insecta: Lepidoptera) Hrvaške ter Bosne in Hercegovine. Članek / Article (.pdf)

R. VEROVNIK, P. GLOGOVČAN, S. GOMBOC: Rediscovery and distributionof thor’s fritillary Boloria thore (hübner, 1803) (Lepidoptera: Nymphalidae) in Slovenia. Ponovno odkritje temnega tratarja Boloria thore  (Hübner, 1803) (Lepidoptera: Nymphalidae) in njegova razširjenost v Sloveniji. Članek / Article (.pdf)

FAVNISTIČNI ZAPISKI / FAUNISTICAL NOTES

M. VUJIĆ, M. DJURIĆ, I. TOT: New localities for rare butterflies Muschampia cribrellum and Melitaea ornata (Lepidoptera: Hesperiidae, Nymphalidae) in Serbia. Nova najdišča redkih metuljev Muschampia cribrellum in Melitaea ornata (Lepidoptera: Hesperiidae, Nymphalidae) v Srbiji Članek / Article (.pdf)

B. KOFLER: Nove najdbe redke vrste Pretneria metkae bognolo, 2000 (Coleoptera: Cholevidae: Leptodirinae). New finds of the rare species Pretneria metkae bognolo, 2000 (Coleoptera: Cholevidae: Leptodirinae). Članek / Article (.pdf)

Prijavite se na e-novice