2009, Vol. 17, št./No. 1 in 2009, Vol. 17, št./No. 2

2009, Vol. 17, št./No. 1

 • K. Kos, Ž. Tomanović, H. Rojht, S. Trdan: Parazitoidi listnih uši v Sloveniji in njihov pomen za biotično varstvo rastlin
  Aphid parasitoids in Slovenia and their significance in biological control Članek / Article (.pdf)
 • M. Gogala, S. Drosopoulos, T. Trilar: Two mountains, two species: new taxa of the Cicadetta montana species complex in Greece (Hemiptera: Cicadidae)
  Dve gori, dve vrsti: nova taksona kompleksa vrst Cicadetta montana v Grčiji (Hemiptera: Cicadidae) Članek / Article (.pdf)
 • M. S. Engel: A new species of Ranthidiellum from Thailand, with a key to the species (Hymenoptera: Megachilidae)
  Nova vrsta podrodu Ranthidiellum iz Tajske, s ključem do vrst (Hymenoptera: Megachilidae) Članek / Article (.pdf)
 • S. Polak, R. Verovnik: Second contribution to the knowledge of the butterfly fauna of the Sultanate of Oman (Lepidoptera: Rhopalocera)
  Drugi prispevek k poznavanju favne dnevnih metuljev Sultanata Oman (Lepidoptera: Rhopalocera) Članek / Article (.pdf)
 • T. Milivojević, T. Trilar, Z. Nikolić: Sawflies (Hymenoptera: Symphyta) in the collections of the Slovenian Museum of Natural History
  Rastlinske ose (Hymenoptera: Symphyta) iz zbirk Prirodoslovnega muzeja Slovenije Članek / Article (.pdf)
 • A. Gogala: Mediterranean bee species, newly recorded in Slovenia (Hymenoptera: Apoidea)
  Mediteranske vrste čebel, prvič najdene v Sloveniji (Hymenoptera: Apoidea) Članek / Article (.pdf)

Favnistični zapiski / Faunistical notes

 • A. Gogala: Micronecta poweri (Douglas & Scott) in Slovenia (Heteroptera: Corixidae)
  Micronecta poweri (Douglas & Scott) v Sloveniji (Heteroptera: Corixidae) Članek / Article (.pdf)
 • G. Kunz, T. Frieß: First record of Hyalochiton komaroffii in Slovenia (Heteroptera: Tingidae)
  Prva najdba vrste Hyalochiton komaroffii v Sloveniji (Heteroptera: Tingidae) Članek / Article (.pdf)

2009, Vol. 17, št./No. 2

 • A. Gogala: Hoplitis mazzuccoi (Schwarz & Gusenleitner) in Slovenia and Micreriades species of the East Adriatic coast (Hymenoptera: Megachilidae)
  Hoplitis mazzuccoi (Schwarz & Gusenleitner) v Sloveniji in vrste podrodu Micreriades vzhodne jadranske obale (Hymenoptera: Megachilidae) Članek / Article (.pdf)
 • J. R. Jones,. D. Devetak: First record of Nevrorthidae from Slovenia
  Prva najdba družine Nevrorthidae v Sloveniji Članek / Article (.pdf)
 • J. Kontschán: First record of eleven Uropodina species from Slovenia (Acari: Mesostigmata)
  Prvi podatki o enajstih vrstah uropodinskih pršic v Sloveniji (Acari: Mesostigmata) Članek / Article (.pdf)
 • Z. Ujvári: Contribution to the Mesostigmata fauna of Slovenia (Acari: Mesostigmata: Zerconidae et Macrochelidae)
  Prispevek k favni reda Mesostigmata Slovenije (Acari: Mesostigmata: Zerconidae et Macrochelidae) Članek / Article (.pdf)

Favnistični zapiski / Faunistical notes

 • H. Deutsch: Pelatea klugiana (Freyer, 1834) – ein Beitrag zur Biologie (Lepidoptera: Tortricidae)
  Prispevek k biologiji vrste Pelatea klugiana (Freyer, 1834) (Lepidoptera: Tortricidae) Članek / Article (.pdf)
 • Ž. Predovnik: Ptilocephala muscella ([Denis & Schiffermüller], 1775) prvič najdena v Sloveniji (Lepidoptera: Psychidae)
  Ptilocephala muscella ([Denis & Schiffermüller], 1775) newly recorded in Slovenia (Lepidoptera: Psychidae) Članek / Article (.pdf)

Mnenje / Opinion

 • J. Gregori: Kranjska čebela (Apis mellifera carnica): vidiki njene sedanje ogroženosti v Sloveniji
  Carniolan honey bee (Apis mellifera carnica): the aspects of its current threat status in Slovenia Članek / Article (.pdf)
 • 2009, Vol. 17, št./No. 1 in 2009, Vol. 17, št./No. 2
  2009, Vol. 17, št./No. 1 in 2009, Vol. 17, št./No. 2

Prijavite se na e-novice