2002, Vol. 10, št./No. 1 in 2002, Vol. 10, št./No. 2

2002, Vol. 10, št./No. 1

 • S. POLAK: Spelaeodromus sneznikensis sp. nov. from Slovenia (Coleoptera: Cholevidae: Leptodirinae)
  Spelaeodromus sneznikensis sp. nov. iz slovenije (Coleoptera: Cholevidae: Leptodirinae)
 • A. GOGALA: Platycranus (Genistocapsus) boreae sp. nov. from Slovenia (Hemiptera: Heteroptera: Miridae: Orthotylinae) Platycranus (Genistocapsus) boreae sp. nov. iz Slovenije (Hemiptera: Heteroptera: Miridae: Orthotylinae)
 • G. URBANIČ, C. KRUŠNIK: The female of Chaetopteryx irenae Krušnik & Malicky 1986
  Opis samice vrste Chaetopteryx irenae Krušnik in Malicky 1986
 • A. FLOREN, A. GOGALA: Heteroptera from beech (Fagus sylvatica) and silver fir (Abies alba) trees of the primary forest reserve Rajhenavski Rog, Slovenia
  Stenice z bukev (Fagus sylvatica) in jelk (Abies alba) pragozdnega rezervata Rajhenavski Rog v Sloveniji
 • B. KOFLER: Prispevek k poznavanju razširjenosti in pogostosti alfonzovega slepega brzca (Anophthalmus alphonsi) (Coleoptera: Carabidae: Trechinae)
  Contribution to the knowledge of the distribution and frequency of Anophthalmus alphonsi (Coleoptera: Carabidae: Trechinae)
 • V. GIORDANO, A. ALMA, A. ARZONE: The interspecific relationships between plants, cicadellids, and dryinids (Hemiptera: Cicadellidae – Hymenoptera: Dryinidae)
  Medvrstni odnosi med rastlinami, škržatki družine Cicadellidae in osicami družine Dryinidae (Hemiptera: Cicadellidae – Hymenoptera: Dryinidae)
 • V. MEGLIČ, M. VIRANT-DOBERLET, J. ŠUŠTAR-VOZLIČ, A. ČOKL: Isozyme variation in the southern green stink bug Nezara viridula (L.) (Heteroptera: Pentatomidae)
  Raznovrstnost izoencimov pri stenici vrste Nezara viridula (L.) (Heteroptera: Pentatomidae)
 • D. A. DMITRIEV: General morphology of leafhopper nymphs of the subfamily Deltocephalinae (Hemiptera: Cicadellidae)
  Splošna morfologija nimf škržatkov iz poddružine Deltocephalinae (Hemiptera: Cicadellidae)
 • A. F. EMELJANOV, V. M. GNEZDILOV, I. V. GJONOV: Addenda to the fauna of Cicadina (Hemiptera) of Bulgaria
  Dodatek k favni škržatkov (Hemiptera: Cicadina) Bolgarije
 • V. POPA, A. POPA: New records of the Auchenorrhyncha (Hemiptera) species in the fauna of Romania
  Novi podatki o škržatkih (Hemiptera: Auchenorrhyncha) v favni Romunije
 • G. SELJAK: Non-European Auchenorrhyncha (Hemiptera) and their geographical distribution in Slovenia
  Neevropske vrste škržatkov (Auchenorrhyncha) in njihova razširjenost v Sloveniji
 • L. PROTIĆ: Species of the genus Dicyphus (Heteroptera: Miridae) in Serbia
  Vrste rodu Dicyphus (Heteroptera: Miridae) v Srbiji
 • 2. Evropski hemipterološki kongres
 • In memoriam: Prof. dr. Guido Nonveiller

2002, Vol. 10, št./No. 2

 • M. BOGNOLO: Anophthalmus annamariae sp. n. (Coleoptera: Carabidae) and notes on the beetles of the cave Ledenica pri Dolu (Trnovski gozd, Slovenia)
  Anophthalmus annamariae sp. n. (Coleoptera: Carabidae) in zapiski o hroščih jame Ledenica pri Dolu (Trnovski gozd, Slovenija)
 • T. NOVAK, L. SLANA, N. ČERVEK, M. MLAKAR, N. ŽMAHER, J. GRUBER: Harvestmen (Opiliones) in human settlements of Slovenia
  Suhe južine (Opiliones) v naseljih v Sloveniji
 • V. FURLAN: Prispevek k poznavanju hroščev poddružine Apioninae v Sloveniji (Coleoptera: Curculionidae)
  A contribution to the knowledge of the Apioninae in Slovenia (Coleoptera: Curculionidae)
 • Ž. PREDOVNIK: Nove najdbe steklokrilcev (Lepidoptera: Sesiidae) v Sloveniji
  New records of clearwing moths (Lepidoptera: Sesiidae) in Slovenia
 • P. MAGRINI, M. BASTIANINI: Una nuova sottospecie del genere Duvalius del Lazio meridionale (Italia) (Coleoptera: Carabidae: Trechinae)
  Nova podvrsta rodu Duvalius iz južnega Lacija (Italija) (Coleoptera: Carabidae: Trechinae)
 • D. OBYDOV: A new species of the genus Carabus from south-western Tuva (Coleoptera: Carabidae)
  Nova vrsta rodu Carabus iz jugozahodne Tuve (Coleoptera: Carabidae)
 • M. ETONTI: Oxytrechus gitzeni sp. n. del Peru’ (Coleoptera: Carabidae: Trechinae)
  Oxytrechus gitzeni sp. n. iz Peruja (Coleoptera: Carabidae: Trechinae)
 • D. BECHEV: Orfelia gruevi spec. nov. from Bulgaria (Diptera: Sciaroidea: Keroplatidae)
  Orfelia gruevi spec. nov. iz Bolgarije (Diptera: Sciaroidea: Keroplatidae)
 • Favnistični zapiski / Faunistical notes
  A. KAPLA: Dve novi vrsti karabidov v favni Slovenije (Coleoptera: Carabidae)
  Two carabid species new to the Slovenian fauna (Coleoptera: Carabidae)
 • 2002, Vol. 10, št./No. 1 in 2002, Vol. 10, št./No. 2
  2002, Vol. 10, št./No. 1 in 2002, Vol. 10, št./No. 2

Prijavite se na e-novice