2000, Vol. 8, št./No. 1 in 2000, Vol. 8, št./No. 2

2000, Vol. 8, št./No. 1

 • M. GOGALA, A. V. POPOV: Bioacoustics of singing cicadas of the western Palaearctic: Tettigetta dimissa (Hagen) (Cicadoidea: Tibicinidae)
  Bioakustika pojočih škržatov zahodnega Palearktika: Tettigetta dimissa (Hagen) (Cicadoidea: Tibicinidae)
 • M. GOGALA, T. TRILAR: Sound emissions of Pagiphora annulata (Homoptera: Cicadoidea: Tibicinidae) - a preliminary report
  Predhodno poročilo o napevih škržatov vrste Pagiphora annulata (Homoptera: Cicadoidea: Tibicinidae)
 • H. DAFFNER: Anophthalmus ajdovskanus kaplai subsp. n. aus Slowenien (Coleoptera: Carabidae: Trechinae)
  Anophthalmus ajdovskanus kaplai subsp. n. iz Slovenije (Coleoptera: Carabidae: Trechinae)
 • M. KONAR: Zur Unterscheidung der Rhyacophila s.str. - Larven in Kärnten (Österreich) (Trichoptera: Rhyacophilidae)
  Razločevanje ličink rodu Rhyacophila s. str. na Koroškem (Avstrija) (Trichoptera: Rhyacophilidae)
 • G. URBANIČ, C. KRUŠNIK, M. J. TOMAN: New records for the caddisfly fauna of Slovenia (Insecta: Trichoptera)
  Novi podatki o favni mladoletnic v Sloveniji (Insecta: Trichoptera)
 • Ü. ZEYBEKOGLU: Morphological variations in the Selenocephalus Germar, 1833 species in the Black Sea region of Turkey (Homoptera: Auchenorrhyncha: Cicadellidae: Deltocephalinae)
  Morfološka raznolikost vrst rodu Selenocephalus Germar, 1833, na črnomorskem območju Turčije (Homoptera: Auchenorrhyncha: Cicadellidae: Deltocephalinae)
 • A. VREZEC: Prispevek k poznavanju cenoze krešičev (Coleoptera: Carabidae) na Medvedjaku (Goteniška gora, Slovenija)
  A contribution to the knowledge of the Carabid cenosis (Coleoptera: Carabidae) on Medvedjak (Goteniška Gora, Slovenia)
 • M. DOEBERL, S. BRELIH, B. DROVENIK: Bemerkenswerte Alticinenfunde aus Slowenien (Coleoptera: Alticinae)
  Pomembnejše najdbe hroščev bolhačev v Sloveniji (Coleoptera: Alticinae)
 • B. DROVENIK: Prispevek k poznavanju favne hroščev potapnikov Slovenije (Coleoptera: Hydraenidae, Hydrophilidae)
  Contribution to the knowledge of the water-beetle fauna of Slovenia (Coleoptera: Hydraenidae, Hydrophilidae)
 • M. GOGALA: Janu Carneluttiju ob visoki življenjski obletnici

Favnistični zapiski / Faunistical notes

 • R. ŠTANTA: Dve novi vrsti v slovenski favni metuljev (Lepidoptera)
  Two new species in the Slovenian Lepidoptera fauna

2000, Vol. 8, št./No. 2

 • H. DAFFNER: Orotrechus koflerianus sp. n. aus Slowenien (Coleoptera: Carabidae: Trechinae)
  Orotrechus koflerianus sp. n. iz Slovenije (Coleoptera: Carabidae: Trechinae)…..95
 • B. P. STARK, I. SIVEC: Redescription of Microperla geei Chu (Plecoptera: Peltoperlidae) Ponovni opis vrbnice Microperla geei Chu (Plecoptera: Peltoperlidae)
 • M. ETONTI, J. MATEU: Nuovi Trechini del Peru settentrionale (Coleoptera: Carabidae: Trechinae)
  Nove vrste tribusa Trechini iz severnega Peruja (Coleoptera, Carabidae, Trechinae)
 • D. OBYDOV: New taxa of the genus Carabus from northern European Russia (Coleoptera: Carabidae)
  Nova taksona rodu Carabus s severa evropske Rusije (Coleoptera: Carabidae)
 • S. GOMBOC, L. ZECHNER, M. BEDJANIČ: Xya pfaendleri (Harz, 1970) auch in Slowenien (Orthoptera: Tridactylidae)
  Xya pfaendleri (Harz, 1970) najdena tudi v Sloveniji (Orthoptera: Tridactylidae)
 • M. LASAN: Nove vrste v favni metuljev (Lepidoptera) Slovenije
  New species, recorded in the Lepidopteran fauna of Slovenia
 • S. BRELIH, T. TRILAR: Siphonaptera of squirrels and dormice (Rodentia: Sciuridae, Gliridae) from the western and central Balkans
  Bolhe veveric in polhov (Rodentia: Sciuridae, Gliridae) zahodnega in osrednjega Balkanskega polotoka

Vesti:

 • M. GOGALA: Umrl je prof. dr. Anton Polenec, ugledni naravoslovec, pisatelj in dolgoletni ravnatelj Prirodoslovnega muzeja Slovenije
 • A. PIRNAT: 50 let Biološkega inštituta Jovana Hadžija
 • 2000, Vol. 8, št./No. 1 in 2000, Vol. 8, št./No. 2
  2000, Vol. 8, št./No. 1 in 2000, Vol. 8, št./No. 2

Prijavite se na e-novice