Naše malo veliko morje

Na zalogi

Redna cena:

25.00 EUR

6 na zalogi

Kategorija:

Publikacija predstavlja slovensko morje, ki je sicer majhno, a je pomemben del naše naravne dediščine. Je del velikega svetovnega morja, s katerim smo ljudje neločljivo povezani. V njem je nastalo življenje, ki se je v milijonih let razbohotilo v neverjetni raznolikosti. S svojimi zakladi nas hrani, daje nam surovine in pomembno vpliva na podnebje. Morja široka cesta nas povezuje s svetom. Vse premalo pa se zavedamo, da je tudi veliko morje ranljivo in premajhno, da bi brez posledic preneslo človekov pohlep.

Opis

Vsebina:

Breda Činč Juhant: MUZEJ IN MORJE

NAMESTO UVODA
Staša Tome: VELIKOST NI POMEMBNA – ALI PAČ?

MORJE NEKOČ
Miha Jeršek: VLOGA IN POMEN MORIJ SKOZI GEOLOŠKO ZGODOVINO
Matija Križnar: STARODAVNI OCEANI IN MORJA

MORJE DANES
Miha Jeršek: ABIOTSKE ZNAČILNOSTI OCEANOV IN MORIJ
Matija Križnar: SEDIMENTACIJA V OCEANIH IN MORJIH
Staša Tome: VPLIV SVETOVNEGA MORJA NA PODNEBJE

ŽIVLJENJSKA OKOLJA V MORJU
Staša Tome: OD GLADINE DO MORSKIH GLOBIN, OD OBALE DO MORSKIH ŠIRJAV
Špela Pungaršek, Tomi Trilar: OBALNO MORJE
Boris Kryštufek: ODPRTO MORJE
Andrej Gogala: SOMORNA MOČVIRJA
Matija Križnar: KORALNI GREBENI – MORSKI »PRAGOZDOVI«

ŽIVLJENJE V MORJU
Mojca Jernejc Kodrič: MORSKI SESALCI
Al Vrezec: ODMAKNJENI SVET MORSKIH PTIC
Urška Kačar: MORSKI PLAZILCI
Boris Kryštufek: VELIKE IN MAJHNE RIBE
Lovrenc Lipej: RIBJI ZNANCI IZ SLOVENSKEGA MORJA
Al Vrezec, Borut Mavrič: MORSKI RAKI
Tomi Trilar, Jan Simič, Matija Križnar: MEHKUŽCI
Andrej Gogala: OŽIGALKARJI
Matija Križnar, Tomi Trilar: IGLOKOŽCI – BODIČASTI PREBIVALCI MORIJ
Clau
dio Battelli, Špela Pungaršek: FOTOSINTETSKI ORGANIZMI V MORJU
Boris Kryštufek: TUJERODNE VRSTE

ČLOVEK IN MORJE
Staša Tome: MORJE, VIR DOBRIN
Boris Kryštufek: KONEC UTVARE O MORJA BOGATIH ZAKLADIH
Bruno Volpi Lisjak: SLOVENSKO RIBIŠTVO V TRŽAŠKEM ZALIVU

Dodatne informacije

Kolofon

Uredila: dr. Staša Tome

Avtorji besedil: dr. Claudio Battelli, dr. Breda Činč Juhant, dr. Andrej Gogala, dr. Miha Jeršek, Urška Kačar, Mojca Jernejc Kodrič, mag. Matija Križnar, prof. dr. Boris Kryštufek, prof. dr. Lovrenc Lipej, dr. Borut Mavrič, Špela Pungaršek, Jan Simič, dr. Staša Tome, dr. Tomi Trilar, Bruno Volpi Lisjak, doc. dr. Al Vrezec

Fotografije: dr. Claudio Batelli, dr. Janja France, Andrej Furlan, Tilen Genov, dr. Andrej Gogala, akademik prof. dr. Matija Gogala, Chris Gotschalk, Hans Hillewaert, Mojca Jernejc Kodrič, doc. dr. Barbara Jeršek, dr. Miha Jeršek, mag. Matija Križnar, prof. dr. Lovrenc Lipej, Mario Magajna, Mario Marzari, dr. Borut Mavrič, Ciril Mlinar Cic, Andrea Moro, prof. dr. Patricija Mozetič, Gianluca Nicolella, Špela Pungaršek, Tjaž Ocepek, Tomaž Ribnikar, Marjan Richter, mag. Gabriel Seljak, Edi Šelhaus, Iztok Škornik, prof. dr. Davorin Tome, dr. Tomi Trilar, prof. dr. Tom Turk, mag. Barbara Vidmar, Peter Valič, doc. dr. Al Vrezec, Arhiv Bruno Volpi Lisjak, Dokumentacija Slovenskega etnografskega muzeja (lastnik fotografij družina Gruden), NASA (National Aeronautics and Space Administration), NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), Shutterstock, EOL, Encyclopedia of Life, Gonzalo, Wikimedia Commons

Ilustracije: Andrej Kapla, mag. Matija Križnar, Vladimir Leben, Igor Šinkovec, Matjaž Učakar, Žarko Vrezec, Geodetski inštitut Slovenije, NASA (National Aeronautics and Space Administration), NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), Wikimedia Commons, National Centre for Ecological Analysis and Synthesis, Nature Communications

Strokovni pregled: Prof. dr. Tom Turk (biologija), dr. Špela Goričan (geologija in paleontologija), Barbara Sosič (etnologija), prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj (vpliv morja na podnebje)

Lektoriranje: Henrik Ciglič, s. p.

Oblikovanje, prelom in priprava za tisk: Ivian Kan Mujezinović, Ee

Izdajatelj in založnik: Prirodoslovni muzej Slovenije, zanj dr. Breda Činč Juhant

Naklada: 500 izvodov

Tisk: Nonparel d.o.o., Medvode

Ljubljana, 2016, 2018

Zahvale:

Zahvaljujemo se vsem fotografom za brezplačno uporabo njihovih fotografij. Žarko Vrezec je dovolil brezplačno uporabo njegovih ilustracij, za kar smo mu zelo hvaležni. Hvala tudi strokovnim recenzentom za njihov trud in vse koristne nasvete. Izid publikacije je omogočilo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

Sponzor: KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto

Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana 2016, 2018

Skip to content