Kaj spreminja svet

Na zalogi

Redna cena:

19.00 EUR

9 na zalogi

Kategorija:

RENATO BERTALANIČ, MOJCA DOLINAR, GREGOR GREGORIČ, UROŠ HERLEC, BOGDAN HORVAT, JURE JERMAN, MOJCA JERNEJC KODRIČ, BARBARA JERŠEK, MIHA JERŠEK, JURIJ KUNAVER, IZTOK MATAJC, JOŽE RAKOVEC, BORIS SKET, DAVID STOPAR, ANDREJA SUŠNIK, STAŠA TOME, RENATO VIDRIH, ANA ŽUST: KAJ SPREMINJA SVET

Opis

 • Izdala in založila: Prirodoslovni muzej Slovenije in Agencija RS za okolje
 • Uredili: Miha Jeršek, Staša Tome, Renato Vidrih in Gregor Gregorič
 • Besedilo: Renato Bertalanič, Mojca Dolinar, Gregor Gregorič, Uroš Herlec, Bogdan Horvat, Jure Jerman, Mojca Jernejc Kodrič, Barbara Jeršek, Miha Jeršek, Jurij Kunaver, Iztok Matajc, Jože Rakovec, Boris Sket, David Stopar, Andreja Sušnik, Staša Tome, Renato Vidrih, Ana Žust
 • Fotografije: Tibor Gedei, Janez Gregori, Jože Hlacer, Jure Jerman, Barbara Jeršek, Miha Jeršek, Matej Koršič, Jurij Kunaver, Mirko Kunšič, Iztok Matajc, Ciril Mlina – Cic, Janko Merše, Ignac Sivec, Boris Sket, Benjamin Tome, Davorin Tome, Tomi Trilar, Renato Vidrih, Zorko Vičar, Ciril Zrnec, Jure Žalohar, Zdenka Žlajpah
 • Karte potresne nevarnosti: Matjaž Gostinčar, Janez Lapajne, Vladimir Ribarič, Barbara Šket-Motnikar in Polona Zupančič
 • Risbe: Mia Asta, Matjaž Gostinčar, Jurij Mikuletič
 • Digitalne risbe: Zlatko Drčar, Matjaž Učakar
 • Lektoriral: Goran Schmidt
 • Oblikovanje in priprava za tisk: Miha Primc
 • Tisk: ADOZ tisk d.o.o., Kranj
 • Ljubljana 2005
 • 152 strani
 • Naklada: 1000 izvodov

Dodatne informacije

Vsebina

Nastanek Zemlje
Moč vulkanov
Potresi
Potresi v Sloveniji
Moč sonca, vode, vetra,…
Moč vremena
Moč življenja
Življenje se spreminja
Človek spreminja svet

Skip to content