ga('create', 'UA-39295762-1', 'pms-lj.si'); ga('send', 'pageview');

Evolucija Zemlje in geološke značilnosti Slovenije

Na zalogi

Redna cena:

36.00 EUR

8 na zalogi

Kategorija:

DR. MIHA JERŠEK: EVOLUCIJA ZEMLJE IN GEOLOŠKE ZNAČILNOSTI SLOVENIJE

Opis

Monografija Evolucija Zemlje in geološke značilnosti Slovenije opisuje osnovna znanstvena dognanja o geoloških procesih na našem planetu. Najprej spoznamo, kako je nastalo vesolje, kako je nastala Zemlja in kakšne grožnje za naše življenje so skrite v vesolju. Zgornja zelo tanka plast Zemlje je trdna in sestavljena iz mineralov, ki tvorijo kamnine. V poglavju Kraljestvo mineralov spoznamo njihovo raznolikost, njihove značilnosti in njihov pomen, velikokrat tesno povezan z našim ozemljem v svetovnem merilu. Kamnine gradijo svet in se nenehno spreminjajo v tako imenovanem kamninskem krogu, ki ga poganjajo predvsem sile iz Zemljinih globin, gravitacija in moč Sonca. Z geološkim razvojem Zemlje so nastale ugodne razmere za nastanek življenja. Boj med silami iz Zemljinih globin ter močjo gravitacije in Sonca se zrcali v podobi pokrajin. V tem boju ima voda neizmerno pomembno vlogo, saj je soudeležena v večini geoloških dogajanj. Tudi živa bitja sodelujejo pri nastanku rudnih mineralov: vlogo mikroorganizmov, ki so bili pred 3,5 milijarde let prva oblika življenja na našem planetu, razkriva geomikrobiologija. In ljudje smo že kmalu spoznali, da so kamnine, minerali in rude koristni. Geološka dogajanja lahko ogrozijo naša življenja in premoženje – potresi in plazovi so pri nas vsakodnevni naravni pojavi. To je področje geohazarda. Raznolikost geoloških procesov vodi v raznolikost pokrajine. To je geodiverziteta, ki daje podlago biodiverziteti. In Slovenija ima zelo visoko stopnjo geodiverzitete. To lahko razberemo tudi iz geoloških kart na koncu monografije.

Avtorji so, večinoma po svojem izboru, predstavili dognanja o posameznih geoloških dogajanjih, ki vladajo Zemlji, primeri pa so vzeti iz sveta in iz Slovenije, ki leži na izjemnem koščku planeta Zemlja. Zaradi geološke pestrosti Slovenije lahko na domačem pragu občudujemo in celo spremljamo veliko večino opisanih geoloških dogajanj.

 • Urednik: Miha Jeršek
 • Avtorji besedil: Uroš Herlec, Miha Jeršek, Matija Križnar, Renato Vidrih, Mirjan Žorž, Ivo A. Božič, Breda Činč Juhant, Ciril Mlinar
 • Jezikovni pregled: Goran Schmidt
 • Fotografije: Marko Simič, Renato Vidrih, Ciril Mlinar, Peter Gedei, Miha Jeršek, Mirjan Žorž, Breda Činč Juhant, Matija Križnar, Darko Juhant, Tomi Trilar, Jera Juhant, Peter Sinčič, Anka Doblekar, Franz Brandstaetter, Janez Gregori, Davorin Preisinger, Milan Bidovec, Javor Kac, Tomaž Lauko, Marijan Grm, Miran Udovč, Tomaž Mihelič, Zvonko Gruevski, Matjaž Bedjanič, Viktor Grošelj, Jure Žalohar, Tomaž Ovčak, Ivo A. Božič, Rado Miklavčič, Goran Prižmić Bata.
 • Karte – seizmologija: ARSO, Urad za seizmologijo
 • Geološke karte: Geološki zavod Slovenije
 • Recenzija: prof. dr. Breda Mirtič, doc. dr. Meta Dobnikar (petrologija), prof. dr. Mihael Ribičič (geohazard), dr. Matevž Novak (paleontologija), prof. dr. Jadran Faganeli (geomikrobiologija)
 • Oblikovalska zasnova: Matjaž Učakar
 • Prelom: Tadeja Jakop
 • Priprava za tisk: DATA Com d.o.o.
 • Tisk: Tiskarna Schwarz d.o.o.
 • Izdajatelj in založnik: Prirodoslovni muzej Slovenije, zanj Breda Činč Juhant
 • Naklada: 1000 izvodov
 • Monografijo sofinancirata Ministrstvo za kulturo in Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

Dodatne informacije

Vsebina

Breda Činč Juhant: Spremna beseda
Miha Jeršek: Uvod
Uroš Herlec, Miha Jeršek: Nastanek in značilnosti planeta Zemlja
Miha Jeršek, Uroš Herlec: Minerali
Ivo A. Božič, Miha Jeršek: Kamni divjega petelina
Mirjan Žorž: Mineraloški prispevki s slovenskega ozemlja v globalnem okviru
Breda Činč Juhant, Miha Jeršek, Renato Vidrih: Kamnine gradijo Svet
Matija Križnar: Kratek pregled razvoja življenja v geološki zgodovini ozemlja Slovenije
Miha Jeršek, Matija Križnar, Renato Vidrih: Vodni krog
Ciril Mlinar, Miha Jeršek: Tok kraške Ljubljanice
Miha Jeršek, Renato Vidrih: Mikroorganizmi gradijo svet
Miha Jeršek, Renato Vidrih: Geološki viri
Renato Vidrih: Potresna Slovenija
Renato Vidrih, Miha Jeršek: Cunamiji
Renato Vidrih: Plazovi in podori
Renato Vidrih: Drobirski tokovi
Miha Jeršek, Renato Vidrih: Vulkanski izbruhi
Miha Jeršek, Renato Vidrih: Geodiverziteta
Renato Vidrih: Geološke karte

Skip to content