Nagradna igra RAZSIKUJEMO NARAVO

REZULTATI ŽREBANJA, 15. 1. 2020

ŽREBANJE NAGRADNE IGRE raziskujemo naravo je bilo 15. 1. 2020 v Prirodoslovnem muzeju Slovenije.

Nagrajenci so:

Prvo nagrado (fotoaparat) prejme:

Svit Ketler

Letne družinske vstopnice za obisk Prirodoslovnega muzeja Slovenije prejmejo:

Robi Toni

Maks Mihelič

Ema Mihelič

Tarik Junuzovič

Jurij Kajfež

Družinske vstopnice za enkraten obisk Prirodoslovnega muzeja Slovenije prejmejo:

Jan Toni

Gaber Plantarič (mama Simona Prosen)

Ajna Junuzovič

Freja Katarina Dvojmoč

Trina Ivana Dvojmoč

Urban Knavs

Leon Železnik

Vsem nagrajencem iskreno čestitamo!

 

NAMIGI ZA NAGRADNO IGRO:

 

JANUAR: Prva beseda gesla za nagradno igro je priimek enega od dveh mož, ki jima je posvečen letošnji cikel delavnic za otroke in predavanj za odrasle.

FEBRUAR: Druga manjkajoča beseda gesla za nagradno igro je skupina členonožcev, ki imajo po 8 (4 pare) nog, mnogi med njimi pa pletejo mreže.

MAREC: Tretja manjkajoča beseda za nagradno igro je skupina žuželk, ki so znane po svoji marljivosti, ljudje pa jih gojimo, da nam odstopijo svoj pridelek.

APRIL: Četrta manjkajoča beseda za nagradno igro je edina kovina, ki je pri sobni temperaturi v tekočem stanju - v resnici sta dve besedi

MAJ: Peta manjkajoča beseda so organizmi, ki si hrano izdelujejo sami iz vode in ogljikovega dioksida s pomočjo sončeve svetlobe.

JUNIJ: Priimek drugega pomembnega naravoslovca, kateremu je posvečen letošnji cikel delavnic.

SEPTEMBER: Živali s perjem, ki so se razvile iz dinozavrov (dovoljeni obe varianti s končnicama ČI ali CE)

OKTOBER: Dvoživka, naš največji jamski vretenčar.

NOVEMBER: Najvišji vrh Slovenije

DECEMBER: Najdemo jih v naravi in imenu naše ustanovne zbirke (ZOISOVA ZBIRKA MINERALOV IN KAMNIN)

Pravila nagradne igre RAZISKUJEMO NARAVO

 ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre je Prirodoslovni muzej Slovenije, Prešernova 20, SI-1000 Ljubljana

TRAJANJE IN POTEK NATEČAJA

Nagradna igra poteka od 19. januarja do 31. decembra 2019.

Udeleženci sodelujejo s prijavo in izpolnjenim geslom nagradne igre. Izmed prispelih pravilnih gesel bomo izžrebali eno glavno nagrado, 5 drugih in 10 tretjih nagrad.

KDO SE LAHKO PRIJAVI

Na nagradno igro se lahko prijavijo otroci med 4. in 14. letom starosti, ki niso družinski člani zaposlenih pri organizatorju natečaja. S prijavo na nagradno igro zakoniti zastopnik udeležencev s svojim podpisom potrjujejo, da sprejemajo vsa navedena pravila nagradne igre in zagotavljajo, da se strinjajo z vsemi tu navedenimi pogoji in zahtevami.

 

POGOJI ZA UVRSTITEV V ŽREBANJE

1. Pravilno izpolnjena prijavnica s pravilnim odgovorom (geslom).

2. Vsak prijavljeni lahko v nagradni igri sodeluje samo z enkrat (z eno prijavnico in rešitvijo).

PRIJAVE

Prijavnico z geslom (pravilnim odgovorom) in podpisom zakonitega zastopnika udeleženca je treba poslati na naslov Prirodoslovni muzej Slovenije, Prešernova 20, SI-1000 Ljubljana – s pripisom Za nagradno igro.

Pravilno izpolnjeno skenirano prijavnico lahko udeleženci pošljejo tudi po elektronski pošti na naslov stome@pms-lj.si .

Prijava na nagradno igro je veljavna zgolj s pravilno izpolnjeno prijavnico, ki je objavljena v knjižici RAZISKUJEMO NARAVO.

Prijavnica, ki ne vsebuje vseh zahtevanih podatkov, je neveljavna in je organizator nagradne igre ne bo upošteval.

Podatki, ki jih mora vsebovati prijavnica:

•         ime, priimek in naslov udeleženca v nagradni igri

•         telefonska številka staršev/skrbnikov

•         e-naslov staršev/skrbnikov

•         podpis zakonitega zastopnika udeleženca, s katerim ta dovoljuje, da udeleženec sodeluje v nagradni igri.  

ROK ZA PRIJAVO

Zadnji dan za oddajo prijavljenega gradiva po pošti in e-pošti je 31. december 2019. Datum na poštnem žigu mora biti viden.

NAGRADE

1. nagrada: fotoaparat   FUJI INSTAX MINI 9

2. nagrada: 5X letna družinska vstopnica za Prirodoslovni muzej Slovenije

3. nagrada: 10X družinska vstopnica za enkraten obisk  Prirodoslovnega muzeja Slovenije

 

ŽREBANJE

Komisija bo izžrebala predvidene nagrade med prispelimi pravilnimi odgovori na pravilno izpolnjenih prijavnicah.

Komisijo sestavljajo:

·       Dr. Breda Činč Juhant

·       Dr. Staša Tome

·       Špela Pungaršek

Nagrajenci bodo znani najpozneje do 15 januarja 2020. O nagradi bodo obveščeni po elektronski pošti, njihova imena pa bodo objavljena tudi na spletni strani Prirodoslovnega muzeja Slovenije.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

S prijavo na natečaj zakoniti zastopnik udeleženca v nagradni igri dovoljuje, da:

•         Prirodoslovni muzej Slovenije osebne podatke otroka in zakonitega zastopnika obdeluje za namene izvedbe nagradne igre in jih v ta namen hrani do 15. 2. 2020, če zakon ne določa drugače;

•         se v primeru, da je otrok izžreban, na spletnem naslovu objavi njegovo ime in kraj bivanja.  

Ljubljana, 15. 1. 2019

Prijavite se na e-novice