2.a Podatki o delu in organizaciji PMS

Prirodoslovni muzej Slovenije je nacionalni muzej z naravoslovno, znanstveno in pedagoško vsebino. Je najstarejša slovenska kulturna in znanstvena institucija, ki izvira iz Deželnega muzeja ustanovljenega 1821. Muzej hrani nacionalno, evropsko in svetovno pomembne naravoslovne študijske zbirke, v katerih so vidne spremembe biotske raznovrstnosti, razvoj naravoslovne miselnosti in tehnik zbiranja ter obdelave muzejskega gradiva. Nenazadnje je raziskovalna institucija, ki raziskuje naravo in kulturno dediščino naravnega izvora. Muzej odlikujejo kar tri znanstvene revije, in sicer SCOPOLIA, Acta entomologica Slovenica in Illiesia (slednji izhajata v sozaložništvu).

Svet javnega zavoda Prirodoslovni muzej Slovenije sestavljajo:

 • Ivan Oven (predsednik)
 • mag. Magdalena Petrič (namestnica predsednika)
 • mag. Alma Intihar 
 • Nevenka Vratanar in
 • Mojca Jernejc Kodrič

Vlada RS je 18. 1. 2018 imenovala 4 člane, Mojca Jernejc Kodrič pa je bila izvoljena s strani zaposlenih 13. 12. 2017.

Mandat članov sveta se je pričel z ustanovitveno sejo 26. 2. 2018 (mandat traja 4 leta).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Strokovni svet javnega zavoda Prirodoslovni muzej Slovenije sestavljajo:


 • prof. dr. Peter Trontelj (imenovanje UL, BTF),
 • prof. dr. Franc Janžekovič (imenovanje UM) - predsednik 
 • mag. Slavko Polak (imenovanje SMS)
 • izr. prof. dr. Boštjan Rožič (imenovane UL, NTF)
 • doc. dr. Al Vrezec (izvoljen)
 • mag. Matija Križnar (izvoljen) - namestnik predsednika

Mandat članov Strokovnega sveta se je pričel z ustanovitveno sejo in  24. 6. 2020 (mandat traja 4 leta).  

Vodstvo in upravo javnega zavoda Prirodoslovni muzej Slovenije sestavljajo:

 • dr. Breda Činč Juhant, direktorica (mandat direktorice je 5 let in je začel teči 16. 2. 2017),
 • Miha Marcola, računovodja

Kustodiati:

Delo na zbirkah je osnovna naloga kustosov, ki delujejo na štirih kustodiatih. Strokovno in znanstveno delo načrtujejo in izvajajo vodje kustodiatov s svojimi sodelavci. Za skupne projekte, javne programe in usklajevanja strokovnega dela s smernicami Prirodoslovnega muzeja Slovenije, sklicuje direktorica strokovne kolegije, na katerih so prisotni vsi kustosi.

Kustodiat za vretenčarje:

 • prof. dr. Boris Kryštufek , univ. dipl. biol. vodja (v odsotnosti ga nadomeščata Mojca Jernejc Kodrič)
 • Mojca Jernejc Kodrič, univ. dipl. biol., 
 • Urška Kačar, univ. dipl. biol., 
 • doc. dr. Al Vrezec,
 • Borut Štumberger (projektna zaposlitev)

Kustodiat za nevretenčarje:

 • dr. Tomi Trilar, univ. dipl. biol., vodja in
 • dr. Andrej Gogala, univ. dipl. biol.
 • Tea Knapič, univ. dipl. biol. 

Kustodiat za geologijo:

 • dr. Miha Jeršek, univ. dipl. inž. geol., vodja in
 • mag. (geologije) Matija Križnar, univ. dipl. inž. les.
 • Manca Hočevar (projektna zaposlitev)

Kustodiat za botaniko:

 • Špela Pungaršek, univ. dipl. biol., vodja

Za tehnične (in strokovno preparatorske) potrebe muzeja in kustodiatov skrbi tehnična služba:

 • Borut Tome, vodja Tehnične službe,
 • Matjaž Černila, Darko Fekonja, David Kunc, Mojmir Štangelj, MCSE in Jernej Uhan.

Za stike z javnostmi, promocijo, pedagoške, andragoške in druge javne programe skrbi Oddelek za stike z javnostjo:

 • Ljerka Trampuž, univ. prof. biol. in dr. Staša Tome, univ. dipl. biol. ter Lea Ogris (projektno zaposlena)

Specialna knjižnica

 • Vodja Alenka Jamnik, univ. dipl. inž. geol., bibliotekarka specialistka

V okviru muzeja deluje tudi dislocirana enota Alpski botanični vrt Juliana v Trenti:

 • Vodja: Špela Pungaršek, univ dipl. biol. 
 • Klemen Završnik, dipl. inž. agr. in hort.
 • Martina Tekavec, akad. restav. in dipl. varst. biol.

Prijavite se na e-novice