Zbirka žuželk Ferdinanda J. Schmidta obsega predvsem metulje in hrošče. Med najbolj zanimivimi primerki so jamski hrošči drobnovratniki. Zbirka je zaradi svoje neprecenljive zgodovinske in znanstvene vrednosti varno shranjena v depoju, na razstavi pa je predstavljena predvsem s sliko in besedo. Na ogled je tudi originalen primerek hrošča drobnovratnika, v bližnji vitrini pa tudi njegov povečan model.

Prvega drobnovratnika je leta 1831 v Postojnski jami našel pomožni svetilničar Luka Čeč. Odstopil ga je grofu Francu Hohenwartu, grof pa ga je prepustil v strokovno obdelavo Ferdinandu Schmidtu. Schmidt ga je leta 1832 opisal kot nov rod in novo vrsto – Leptodirus hochenwartii, s »kranjskim« imenom drobnovratnik. Za zgodovino naše entomologije je bilo to odkritje posebnega pomena, saj je bila to prva opisana jamska žuželka nasploh. Do tedaj niso vedeli, da žuželke sploh lahko živijo v jamah. Ker je bil prvi primerek drobnovratnika poškodovan, je Schmidt za novo živalco obljubil 25 goldinarjev. Vabljiva nagrada ni bila nikoli izplačana. Drugi primerek je našel 16 let pozneje na istem kraju Schmidt sam. Ko je iskal redkega hrošča, je v Postojnski in sosednjih jamah odkril celo vrsto različnih neznanih jamskih živali. Nepričakovane najdbe so po svetu zbudile veliko zanimanje in privabile na Kranjsko mnoge tuje raziskovalce. Začela se je nova smer v biologiji; kasneje so jo poimenovali speleobiologija.

Za več informacij poglejte še Zbirke nevretenčarjev – Zgodovinske zbirke.

Skip to content