ga('create', 'UA-39295762-1', 'pms-lj.si'); ga('send', 'pageview');

Kot v marsikaterem drugem prirodoslovnem muzeju tudi v Prirodoslovnem muzeju Slovenije večino zbirk predstavljajo suhe zbirke hroščev in metuljev. Čeprav nekatere zbirke datirajo v samo ustanovitev muzeja, vse zbirke še niso ustrezno strokovno obdelane.

Prirodoslovni muzej Slovenije hrani entomološke zbirke neprecenljive kulturno zgodovinske vrednosti, v katerih je viden razvoj entomološke miselnosti, tehnik zbiranja žuželk in spremembe biotske raznovrstnosti. Te zbirke imenujemo zgodovinske entomološke zbirke. Novejše zbirke, ki so urejene po sodobnih principih, imenujemo študijske zbirke. Zbirke, s katerimi trenutno nihče ne dela, so neaktivne študijske entomološke zbirke. Aktivne študijske entomološke zbirke urejajo kustosi entomologi zaposleni v Prirodoslovnem muzeju Slovenije in zunanji sodelavci. Te zbirke so manjše po obsegu, vendar so bistveno bolje urejene, obdelane in mnoge med njimi računalniško podprte.

Entomološke zbirke so nameščene v alkoholnem depoju, kjer je tudi entomološka knjižnica. Zbirke suhega materiala pa so skupaj s herbarijem in vretenčarskimi zbirkami v začasnem depoju, to je v hali BTC.

Zgodovinske zbirke

AVTOR: grof Franc Hochenwart (1771-1844).
HRANJENJE: Prirodoslovni muzej Slovenije.
OBSEG ZBIRKE: Okrog 1.000 inventarnih enot.
OBDOBJE NASTAJANJA: Konec 18. in začetek 19. stoletja.
OBMOČJE: Evropa, Indopacifik.
OBDELANOST: Delovni zvezki prejšnje kustodinje Maje Hafner (imena vrst, redko lokalitete brez datumov). 653 inventarnih enot je očiščenih, fotografiranih in zavedenih v podatkovno zbirko.
POMEN: Med prvimi zbirkami Kranjskega deželnega muzeja (1821), ki je neprecenljivega naravoslovnega in zgodovinskega pomena.
OGLED GRADIVA: Iz Hochenwartove zbirke konhilij

AVTOR: Ferdinand Schmidt (1791-1878).
HRANJENJE: Večji del v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, nekaj pa na Dunaju.
OBDOBJE NASTAJANJA: Od 1819 do 1878.
OBMOČJE: Kranjska.
OBDELANOST: Na etiketah ni nahajališč, kar ji zmanjšuje znanstveni pomen.
POMEN: Zbirka je neprecenljivega naravoslovnega in zgodovinskega pomena. Najbolj so zanimivi primerki jamskih hroščkov imenovanih drobnovratniki, ki so bili opisani leta 1831 kot prve jamske žuželke nasploh.

OBSEG ZBIRKE:

9.055 primerkov metuljev (Lepidoptera) v 132 originalnih škatlah,
42.152 primerkov hroščev (Coleoptera) v 146 originalnih škatlah,
1.574 primerkov enakokrilcev (Hemiptera) v 11 originalnih škatlah,
1.473 primerkov kožekrilcev (Hymenoptera) v 11 originalnih škatlah,
487 primerkov ravnokrilcev (Orthoptera) v 9 originalnih škatlah,
1.056 primerkov dvokrilcev (Diptera) v 5 originalnih škatlah,
274 primerkov mrežekrilcev (Neuroptera) v 2 originalnih škatlah,
108 primerkov kačjih pastirjev (Odonata) v 6 originalnih škatlah in
113 primerkov jamskih živali v 1 originalni škatli.

TIPSKO GRADIVO:

Leptodirus hochenwartii Schmidt, 1832
Anophthalmus motschulsky Schmidt

OGLED GRADIVA:

Metulji (Lepidoptera) iz Schmidtove entomološke zbirke
Hrošči (Coleoptera) iz Schmidtove entomološke zbirke
Enakokrilci (Hemiptera) iz Schmidtove entomološke zbirke
Kožekrilci (Hymenoptera) iz Schmidtove entomološke zbirke
Ravnokrilci (Orthoptera) iz Schmidtove entomološke zbirke
Dvokrilci (Diptera) iz Schmidtove entomološke zbirke
Mrežekrilci (Neuroptera) iz Schmidtove entomološke zbirke
Kačji pastirji (Odonata) iz Schmidtove entomološke zbirke
Jamske živali iz Schmidtove entomološke zbirke

AVTOR: Simon Robič (1824-1897).
HRANJENJE: Prirodoslovni muzej Slovenije.
OBSEG ZBIRKE: 5.625 primerkov.
OBDOBJE NASTAJANJA: Šestdeseta do devetdeseta leta 19. stoletja.
OBMOČJE: Evropa.
OBDELANOST: Na etiketah so vsi podatki.

AVTOR: Josip Stussiner (1850-1917).
HRANJENJE: Prirodoslovni muzej Slovenije.
OBSEG ZBIRKE: 167 entomoloških škatel, okrog 40.844 primerkov, 6.500 vrst hroščev (Coleoptera), ravnokrilcev (Orthoptera) in stenic (Heteroptera).
OBDOBJE NASTAJANJA: Konec 19. in začetek 20. stoletja.
OBMOČJE: Slovenija, Grčija.
OBDELANOST: Hrošči so determinirani in sistematično urejeni, ravnokrilci pa so neurejeni in združeni s Staudacherjevimi v enotno zbirko.
TIPSKI MATERIAL:
Raymondia stussineri Reitter; paratip
Scotoplectus capellae Reitter, 1879; paratip
Bathyscia thessalica Reitter; paratip
Aechmites stussineri Gangelbauer; paratip
Za ostalo tipsko gradivo je seznam v pripravi.
OGLED GRADIVA: Hrošči (Coleoptera) iz Stussinerjeve entomološke zbirke

AVTOR: dr. Jože Staudacher (1876-1945).
HRANJENJE: Prirodoslovni muzej Slovenije.
OBSEG ZBIRKE: 40 entomoloških škatel (4.346 primerkov) metuljev (Lepidoptera); 139 entomoloških škatel (okrog 100.000 primerkov) hroščev (Coleoptera).
OBDOBJE NASTAJANJA: Predvsem med obema vojnama.
OBMOČJE: Slovenija (bivše Dravske banovine) in Dalmacija.
OBDELANOST: Hrošči in metulji so določeni in sistematično urejeni. Ravnokrilci so neurejeni in združeni s Stussinerjevimi v enotno zbirko. Stenice so pridružene Osrednji slovenski zbirki stenic.
OGLED GRADIVA:
Metulji (Lepidoptera) iz Staudacherjeve entomološke zbirke
Hrošči (Coleoptera) iz Staudacherjeve entomološke zbirke

AVTOR: dr. Anton Polenec (1910-2000).
HRANJENJE: Prirodoslovni muzej Slovenije.
OBDOBJE NASTAJANJA: Od leta 1925 do 1990.
OBMOČJE: Slovenija, JV Evropa.
OBSEG ZBIRKE: 15 pladnjev s po 16 kozarci z vrstami v 75 % etanolu.
OBDELANOST: Določeno, presortirano po vrstah.
POMEN: Zgodovinska študijska zbirka.

Neaktivne entomološke zbirke

AVTORJA: Simon Robič (1824-1897), Ljudevit Kuščer (1891-1944).
HRANJENJE: Prirodoslovni muzej Slovenije.
OBDOBJE NASTAJANJA: Konec 18. in začetek 19. stoletja.
OBMOČJE: Evropa, Indopacifik.
OBSEG ZBIRKE: Okrog 4.000 primerkov.
OBDELANOST: Delovni zvezki (imena vrst, redko lokalitete brez datumov).
POMEN: Zgodovinska študijska zbirka.

AVTOR: Ivan Hafner (1867-1947).
HRANJENJE: Prirodoslovni muzej Slovenije, del gradiva je združen z Rakovčevim v osrednjo zbirko metuljev Balkanskega polotoka.
OBSEG ZBIRKE: 73 entomoloških škatel, 21.196 primerkov.
OBDOBJE NASTAJANJA: Prva polovica 20. stoletja.
OBMOČJE: Slovenija, Balkanski polotok, Palearktik.
OBDELANOST: Etiketirana in determinirana zbirka, urejena po sistemu, tipsko gradivo je označeno.
POMEN: Ena največjih zbirk metuljev Balkanskega polotoka, še posebej Microlepidoptera.
TIPSKO GRADIVO:
Erebia glacialis triglavensis; paratip
Za ostalo tipsko gradivo je seznam v pripravi.
OGLED GRADIVA:
Metulji (Lepidoptera) iz Hafnerjeve študijske zbirke

AVTOR: Alfonz Gspan (1878-1963).
HRANJENJE: Prirodoslovni muzej Slovenije.
OBSEG ZBIRKE: 293 entomoloških škatel, okrog 64.537 primerkov.
OBDOBJE NASTAJANJA: Predvsem med obema vojnama.
OBMOČJE: Slovenija, Balkanski polotok, Palearktik.
OBDELANOST: Urejena in obdelana zbirka.
POMEN: Največja tovrstna zbirka v Sloveniji in ena največjih na Balkanskem polotoku.
TIPSKO GRADIVO:
Anophthalmus schmidti gspani; paratip
Anophthalmus schmidti ljubnicensis; paratip
Anophthalmus hirtus nivalis; paratip
Anophthalmus miklitzi alphonsi; paratip
Anophthalmus miklitzi ljubnicensis; paratip
Trechus silvicola carniolinae; paratip
Aphaobius milleri alphonsi; paratip
Bythinites gspani; paratip
Gspaniella lucensis Scheibel; paratip
Za ostalo tipsko gradivo je seznam v pripravi.
OGLED GRADIVA:
Hrošči (Coleoptera) iz Gspanove študijske zbirke

AVTOR: Rudolf Rakovec (1890-1967).
HRANJENJE: Prirodoslovni muzej Slovenije, del gradiva je združen s Hafnerjevim v osrednjo zbirko metuljev Balkanskega polotoka.
OBSEG ZBIRKE: 116 entomoloških škatel, 14.276 primerkov.
OBDOBJE NASTAJANJA: Prva polovica 20. stoletja.
OBMOČJE: Slovenija.
OBDELANOST: Ima vse lokalitete, gradivo je determinirano.
OGLED GRADIVA:
Metulji (Lepidoptera) iz Rakovčeve študijske zbirke

AVTOR: Ciril Vrančič (1890-1947).
HRANJENJE: Prirodoslovni muzej Slovenije.
OBSEG ZBIRKE: 74 entomoloških škatel, 2.666 primerkov.
OBDOBJE NASTAJANJA: Prva polovica 20. stoletja.
OBMOČJE: Delno Slovenija, pretežno eksotične vrste.
OBDELANOST: Večina gradiva je brez lokalitet.
OGLED GRADIVA:
Metulji (Lepidoptera) iz Vrančičeve študijske zbirke

AVTOR: dr. Franc Cvetko (1871-1947).
POMEN: Neaktivna zbirka.
HRANJENJE: Prirodoslovni muzej Slovenije.
OBDOBJE NASTAJANJA: .
OBMOČJE: .
OBSEG ZBIRKE: 20 entomoloških škatel, okrog 2.500 primerkov.
OBDELANOST: Etiketirano gradivo.

AVTOR: Fran Dobovšek (1876-1915).
HRANJENJE: Prirodoslovni muzej Slovenije.
OBDOBJE NASTAJANJA: Od leta 1890 do 1915.
OBMOČJE: Slovenija.
OBSEG ZBIRKE: 35 entomoloških škatel, okrog 4.000 primerkov.
OBDELANOST: Etiketirano gradivo.

AVTOR: Mate Hafner (1865-1946).
HRANJENJE: Prirodoslovni muzej Slovenije.
OBDOBJE NASTAJANJA: Prva polovica 20. stoletja.
OBMOČJE: Slovenija.
OBSEG ZBIRKE: 11 entomoloških škatel, okrog 1.000 primerkov.
OBDELANOST: Etiketirano gradivo.

AVTOR: Josef Peyer (??-1940/45?).
HRANJENJE: Prirodoslovni muzej Slovenije.
OBDOBJE NASTAJANJA: Prva polovica 20. stoletja.
OBMOČJE: SV Slovenija.
OBSEG ZBIRKE: 7 entomoloških škatel, okrog 700 primerkov.
OBDELANOST: Hrošči so vključeni v Osrednjo slovensko zbirko hroščev.

AVTOR: dr. Peter A. Us (1897-1977).
HRANJENJE: Prirodoslovni muzej Slovenije.
OBSEG ZBIRKE: 74 entomoloških škatel, okrog 8.000 primerkov.
OBDOBJE NASTAJANJA: Prva polovica 20. stoletja.
OBMOČJE: Slovenija, Balkanski polotok.
OBDELANOST: Gradivo je razporejeno po lokalitetah in ne po sistemu.
OGLED GRADIVA: Ravnokrilci (Orthoptera) iz Usove zbirke

AVTOR: dr. Evgen Jaeger (1892-1959).
HRANJENJE: Prirodoslovni muzej Slovenije.
OBSEG ZBIRKE: 65 entomoloških škatel, okrog 10.000 primerkov.
OBDOBJE NASTAJANJA: Od 1927 do druge svetovne vojne.
OBMOČJE: Okolica Podčetrtka, Dalmacija in Makedonija.
OBDELANOST: Gradivo je pretežno določeno. Revidirane so divje čebele iz Slovenije (revidiral dr. Andrej Gogala).
TIPSKO GRADIVO: Andrena hedikae Jaeger, 1934
OGLED GRADIVA: Kožekrilci (Hymenoptera) iz Jaegrove zbirke

AVTOR: prof. dr. Štefan Michieli (1933-1968).
HRANJENJE: Prirodoslovni muzej Slovenije.
OBSEG ZBIRKE: 125 entomoloških škatel, okrog 27.258 primerkov.
OBDOBJE NASTAJANJA: Od 1950 do 1968.
OBMOČJE: Slovenija, Balkanski polotok.
OBDELANOST: Etiketirana in determinirana zbirka, urejena po sistemu.
POMEN: Ena največjih zbirk metuljev Balkanskega polotoka.
TIPSKO GRADIVO: Obstaja – seznam je v pripravi.
OGLED GRADIVA:
Metulji (Lepidoptera) iz Michielijeve študijske zbirke

AVTOR: Vincenc Furlan (1934-2012).
HRANJENJE: Prirodoslovni muzej Slovenije.
OBDOBJE NASTAJANJA: Od leta 1950 do 2012.
OBMOČJE: Slovenija, Balkanski polotok.
OBSEG ZBIRKE: 73 enojnih entomoloških škatel, 46 dvojnih entomoloških škatel, 32 metuljarskih entomoloških škatel, ki vsebujejo stenice (Hemiptera), hrošče (Coleoptera) in metulje (Lepidoptera).
OBDELANOST: Tipkopisna kartoteka v fasciklih.

AVTOR: Tone Lesar (1937-2010).
HRANJENJE: Prirodoslovni muzej Slovenije.
OBDOBJE NASTAJANJA: Od leta 1990 do 2010.
OBMOČJE: Slovenija, Balkanski polotok.
OBSEG ZBIRKE: 164 metuljarskih entomoloških škatel, 29.688 primerkov, dnevni metulji (Papilionoidea) – 45 škatel, pedici (Geometridae) – 31 škatel, sovke (Noctuidae) – 45 škatel, metuljčki (Microlepidoptera) – 14 škatel, hrbtorožke (Notodontidae) – 5 škatel, medvedki (Arctidae) – 4 škatle, veščeci (Sphingidae) – 4 škatle, nočni pavlinčki (Saturnidae) – 3 škatle in 13 škatel manjših skupin (kot so Zygaenidae, Lasiocampidae, Thyatiridae, Drepanide itd.).
OBDELANOST: Določeno in etiketirano gradivo.

AVTOR: Peter Tonkli.
HRANJENJE: Prirodoslovni muzej Slovenije.
OBDOBJE NASTAJANJA: Od leta 1950 do 2004.
OBMOČJE: Slovenija, Balkanski polotok, Orientalska regija.
OBSEG ZBIRKE: 130 metuljarskih entomoloških škatlah, čez 10.000 primerkov.
OBDELANOST: Etiketirano in določeno gradivo.
POMEN: Za medvedke (Arctiinae) je reprezentativna za Slovenijo in Balkanski polotok.

AVTOR: Željko Predovnik.
POMEN: Študijska zbirka.
HRANJENJE: Prirodoslovni muzej Slovenije.
OBDOBJE NASTAJANJA: Od leta 1950 dalje.
OBMOČJE: Slovenija.
OBSEG ZBIRKE: 25 metuljarskih entomoloških škatlah, 4.150 primerkov.
OBDELANOST: Etiketirano gradivo.

AVTOR: Matjaž Černila.
HRANJENJE: Prirodoslovni muzej Slovenije.
OBDOBJE NASTAJANJA: Od 1974 do 1990.
OBMOČJE: Slovenija, Balkanski polotok.
OBSEG ZBIRKE: Okrog 4.200 primerkov.
OBDELANOST: V letu 2007 je bil del gradiva vključen v Osrednjo zbirko dnevnikov Slovenije.

AVTOR: Boris Chvatal
HRANJENJE: Prirodoslovni muzej Slovenije.
OBSEG ZBIRKE: 52 entomoloških škatel, okrog 5.000 primerkov.
OBDOBJE NASTAJANJA: Od okrog 1970 do 1992.
OBMOČJE: Slovenija, Evropa, eksoti.
OBDELANOST: Večina primerkov ima lokalitete in je determiniranih. Del zbirke je bil v letu 2006 je bila vključen v Osrednjo zbirko dnevnikov Slovenije.

AVTOR: Andrej Nikitenko (1959-2015).
HRANJENJE: Prirodoslovni muzej Slovenije.
OBSEG ZBIRKE: 52 entomoloških škatel, okrog 5.000 primerkov.
OBDOBJE NASTAJANJA: Od okrog 1980 do 2015.
OBMOČJE: Slovenija, Evropa, eksoti (pretežni del).
OBDELANOST: Večina primerkov ima lokalitete in ni determiniranih.

Aktivne entomološke zbirke

AVTOR: Kustodiat za nevretenčarje.
OBDOBJE NASTAJANJA: Od 1980 do danes.
OBSEG ZBIRKE: 2.220 entomoloških vzorcev v 75 % alkoholu, (kopenske žuželke nabrane s kečerjem, svetlobnimi pastmi in pastmi v tleh). Nedeterminirani Plecoptera: 41 vzorcev iz Slovenije, 871 vzorcev iz Balkanskega polotoka, 22 pladnjev vzorcev iz Azije in Amerike.
OBMOČJE: Slovenija, Balkanski polotok.
OBDELANOST: Karton vzorca z oznako prisotnosti skupine.

AVTOR: dr. Ignac Sivec

OBDOBJE NASTAJANJA: Od 1977 do danes.
OBSEG ZBIRKE: 16.269 inventarnih enot v 75 % alkoholu.
OBMOČJE: Slovenija, Balkanski polotok, Azija (Sumatra, Malezija, Tajska, Sri Lanka, Kitajska, Nepal, India, Taiwan).
OBDELANOST: Del azijskega in Balkanskega gradiva, Slovenija delno neobdelana.
TIPSKO GRADIVO:
Leuctra istenicae Sivec, 1982; holotip, paratipi
Nemoura zwicki Sivec, 1980; holotip
Claasenia drupka Sivec & Stark, 2010; holotip
Nemoura clavaloba Sivec & Stark, 2010; holotip
Nemoura neospiniloba Sivec & Stark, 2010; holotip
Nemoura raptoraloba Sivec & Stark, 2010; holotip
Nemoura spinacercia Sivec & Stark, 2010; holotip
Indonemoura angulata Sivec & Stark, 2010; holotip
Indonemoura auberti Sivec & Stark, 2010; holotip
Indonemoura bilobata Sivec & Stark, 2010; holotip
Indonemoura chantaramongkole Sivec & Stark, 2010; holotip
Indonemoura clavata Sivec & Stark, 2010; holotip
Indonemoura forcipata Sivec & Stark, 2010; holotip
Indonemoura horvati Sivec & Stark, 2010; holotip
Indonemoura malickyi Sivec & Stark, 2010; holotip
Indonemoura reducta Sivec & Stark, 2010; holotip
Indonemoura rostrilobata Sivec & Stark, 2010; holotip
Phanoperla doisuthep Sivec & Stark, 2010; holotip
Phanoperla huang Sivec & Stark, 2010; holotip
Phanoperla occipitalis Sivec & Stark, 2010; holotip
Phanoperla uchidai Sivec & Stark, 2010; holotip
Phanoperla wieng Sivec & Stark, 2010; holotip
Chinoperla gorohovi Sivec & Stark, 2010; holotip
Chinoperla porntip Sivec & Stark, 2010; holotip
Chinoperla sila Sivec & Stark, 2010; holotip
Chinoperla spinata Sivec & Stark, 2010; holotip
Caroperla longiseta Sivec & Stark, 2010; holotip
Amphinemura tamdao Stark & Sivec, 2010; holotip
Phanoperla hubleyi Sivec & Stark, 2010; paratipi
Phanoperla lobata Sivec & Stark, 2010; paratipi
Amphinemura viet Stark & Sivec, 2010; paratipi

AVTOR: dr. Bogdan Horvat

OBDOBJE NASTAJANJA: Od 1988 do danes.
OBSEG ZBIRKE: 4.725 inventarnih enot (23.578 primerkov) v 75 % ali 96 % alkoholu, 2.000 nedeterminiranih vzorcev.
OBMOČJE: Evropa (Slovenija, Balkanski polotok, Avstrija, Nemčija, Italija, Češka), Azija (Kitajska, Hong Kong, Tajska, Sumatra, Malezija, Nepal), Nova Zelandija, Severna Amerika.
OBDELANOST: Delno Slovenija, delno balkanski in azijski material.
TIPSKO GRADIVO:
Wiedemannia (Wiedemannia) kroatica Wagner, 1981; paratipi
Chelifera macedonica Wagner & Niesiolowski, 1987; paratipi
Hemerodromia slovenica Horvat & Wagner, 1990; holotip, paratipi
Chelifera wagneri Horvat, 1990; holotip, paratipi
Roederiodes macedonicus Wagner & Horvat, 1993; holotip, paratipi
Roederiodes montenegrinus Wagner & Horvat, 1993; paratipi
Roederiodes siveci Wagner & Horvat, 1993; holotip, paratipi
Hemerodromia zwicki Horvat, 1993; holotip, paratipi
Wiedemannia (Philolutra) kacanskae Horvat, 1993; holotip
Bergenstammia carniolica Horvat, 1993; holotip, paratipi
Roederiodes chvalai Horvat, 1993; holotip, paratip
Roederiodes wolongensis Horvat, 1993; holotip
Dolichocephala sinica Horvat, 1994; holotip

AVTOR: dr. Andrej Gogala

OBSEG ZBIRKE: 53 entomoloških škatel, 10.945 primerkov.
OBDOBJE NASTAJANJA: Od leta 1990 dalje.
OBMOČJE: Predvsem Slovenija, nekaj gradiva iz Balkanskega polotoka in iz orientalne regije.
OBDELANOST: Večina gradiva je določenega.
TIPSKO GRADIVO:
Andrena krasensis Gogala
OGLED GRADIVA:
Ogled gradiva iz Študijske zbirke čebel in drugih kožekrilcev

AVTORJI: Mate Hafner (1865-1946), dr. Jože Staudacher (1876-1945), Josip Stussiner (1850-1917), dr. Evgen Jaeger (1880-1960), akad. prof. dr. Matija Gogaladr. Andrej Gogala

OBSEG ZBIRKE: 52 entomoloških škatel, 10.603 primerkov.
OBDOBJE NASTAJANJA: Od 1880 do danes.
OBMOČJE: Evropa: Slovenija, Balkanski polotok.
OBDELANOST: Vse gradivo je določeno.
OGLED GRADIVA:
Ogled gradiva iz Osrednje slovenske zbirke stenic (Heteroptera)

AVTORJI: akad. prof. dr. Matija Gogala, dr. Andrej Gogala, dr. Tomi Trilar
OBSEG ZBIRKE: 76 entomoloških škatel, 4.702 primerkov.
OBDOBJE NASTAJANJA: Od 1978 do danes.
OBMOČJE: Slovenija, Balkanski polotok, JV Evropa, Mala Azija, JV Azija.
OBDELANOST: Večina gradiva je določenega.
TIPSKO GRADIVO:
Cicadetta macedonica (Schedl 1999); paratipi
Purana sagittata Duffels & Schouten 2002; paratipi
Purana metallica Duffels & Schouten 2007; paratipi
Purana latifascia Duffels & Schouten 2007; holotip, paratip
Cicadetta hannekeae Gogala, Drosopuoulos, Trilar 2008; holotip, paratipi
Cicadetta olympica Gogala, Drosopuoulos, Trilar 2009; holotip, paratip
Cicadetta kissavi Gogala, Drosopuoulos, Trilar 2008; holotip, paratip
Cicadetta dirfica Gogala, Trilar, Drosopuoulos 2011; holotip, paratipi
Euboeana castaneivaga Gogala, Trilar, Drosopuoulos 2011; holotip, paratipi

Oligoglena goumenissa Gogala, Drosopoulos, Trilar, 2012; holotip, paratipi

Oligoglena filoti Gogala & Trilar, 2017; holotip, paratipi

Oligoglena sakisi Gogala & Trilar, 2017; holotip, paratipi

Nabalua gogalai Duffels & Trilar, 2018; holotip, paratip

AVTOR: mag. Ciril Krušnik (1951–2006)
OBDOBJE NASTAJANJA: Od 1980 do 2006.
OBSEG ZBIRKE: 2.000 inventariziranih enot v 75 % alkoholu.
OBMOČJE: Slovenija, Balkanski polotok.
OBDELANOST: Del slovenskega in balkanskega gradiva.
TIPSKO GRADIVO: Obstaja – seznam je v pripravi.

AVTORICA: Tea Knapič.
HRANJENJE: Prirodoslovni muzej Slovenije.
OBDOBJE NASTAJANJA: Od leta 2015 dalje.
OBMOČJE: Slovenija.
OBSEG ZBIRKE: Kozarci s fiolami v 75 % etanolu.
OBDELANOST: Določeno, presortirano po vrstah.
POMEN: Recentna študijska zbirka.

AVTOR: Savo Brelih (1927-2012)
Vključene so zbirke Antona Karla Vincenca Bianchija (1858-1933), dr. Evgena Jaegra (1892-1959), Josefa Peyerja (??-1940/45?) in Sava Breliha (1927-2012).

HRANJENJE: Prirodoslovni muzej Slovenije.
OBSEG ZBIRKE: 72.313 primerkov, 623 entomoloških škatel.
OBDOBJE NASTAJANJA: Od 1982 do danes.
OBMOČJE: Slovenija.
OBDELANOST: Etikete, kartoteka vrst.
TIPSKO GRADIVO: Obstaja – seznam je v pripravi.
OGLED GRADIVA:
Ogled gradiva iz Osrednje slovenske zbirke hroščev (Coleoptera)

AVTOR: dr. Tomi Trilar

OBDOBJE NASTAJANJA: Od 1994 do danes.
OBSEG ZBIRKE: 1.003 inventarnih enot (1.497 primerkov) v 75 % alkoholu, okrog 90 vzorcev neposredno z gostiteljev.
OBMOČJE: Slovenija, Balkanski polotok.
OBDELANOST: Delno Slovenija.

AVTOR: dr. Tomi Trilar

OBSEG ZBIRKE: 2.320 inventarnih enot v 75 % alkoholu.
OBDOBJE NASTAJANJA: Od leta 2005 dalje.
OBMOČJE: Slovenija, posamezni primerki Balkanski polotok, Nepal, JV Azija.
OBDELANOST: Inventarna knjiga, kartoteka vzorcev, UTM kode, stran atlasa SLO, podatkovna zbirka.

AVTORJA: Savo Brelih (1927-2012), dr. Tomi Trilar

HRANJENJE: Prirodoslovni muzej Slovenije
OBSEG ZBIRKE: 9.837 mikroskopskih preparatov bolh (Siphonaptera) v 140 škatlah.
OBDOBJE NASTAJANJA: Od 1950 do danes.
OBMOČJE: Slovenija, Balkanski polotok, Evropa, cel svet.
OBDELANOST: Etikete, računalniška baza podatkov.
POMEN: Največja zbirka bolh na Balkanskem polotoku.
TIPSKO GRADIVO:
Genoneopsylla kunaveri (Brelih, 1975) – holotip, paratipi
Palaeopsylla tauberi makaluensis Brelih, 1975 – holotip, paratipi
Amphipsylla tuta gregorii Brelih, 1957 – holotip, paratipi
Frontopsylla (Frontopsylla) spadix nepalensis Brelih, 1975 – holotip,
paratipi
Ctenophthalmus (Euctenophthalmus) levanticus Lewis, 1964 – paratipi
Stenoponia himalayana Brelih, 1975 – holotip, paratipi
Leptopsylla (Leptopsylla) algira scopolii Brelih & Petrov, 1978; holotip,
paratipi
Ctenophthalmus (Medioctenophthalmus) nifetodes tvrtkovici Brelih,
1986; holotip, paratipi
Ctenophthalmus (Medioctenophthalmus) nifetodes petrovi Brelih, 1986;
holotip, paratipi
Ctenophthalmus (Medioctenophthalmus) nifetodes krystufeki Brelih,
1986; holotip
Ctenophthalmus (Medioctenophthalmus) nifetodes dzukici Brelih, 1986;
holotip, paratipi
Rhadinopsylla (Actenophthalmus) dinaromydis Brelih & Trilar, 2000;
holotip, paratipi
Ctenophthalmus (Medioctenophthalmus) nifetodes rosickyi Brelih &
Trilar, 2000; holotip, paratipi
Ctenophthalmus (Medioctenophthalmus) nifetodes milenkovici Brelih &
Trilar, 2000; holotip, paratipi
Ctenophthalmus (Euctenophthalmus) orientalis jakupicae Brelih & Trilar,
2000; holotip, paratipi
Ceratophyllus (Monopsyllus) carniolicus Brelih & Trilar, 2001; holotip,
paratipi

OGLED GRADIVA: Iz Osrednje študijske zbirke bolh

AVTOR: Savo Brelih (1927-2012)
HRANJENJE: Prirodoslovni muzej Slovenije, začasno na Gotski v Ljubljani.
OBSEG ZBIRKE: 14.254 mikroskopskih preparatov, 268 škatel
OBDOBJE NASTAJANJA: Od 1950 do 2012.
OBMOČJE: Slovenija, Evropa, cel svet.
OBDELANOST: Etikete, kartoteka vrst, podatkovna zbirka, delno geolocirana.
POMEN: Zbirka perojedov (Ischnocera) in tekutov (Amblycera)  je največja v Evropi.
TIPSKO GRADIVO:
Ardeicola clayae Brelih, 1965; holotip, alotip, paratipi
Cummingsiella brelihi Timmermann, 1969; holotip, alotip, paratipi
Nitzschiella brelihi Tendeiro, 1969; holotip, alotip, paratipi
Nitzschiella turturis Tendeiro, 1969; holotip, alotip, paratipi
Coloceras tenue Tendeiro, 1973; holotip, alotip, paratipi
Coloceras savoi Tendeiro, 1973; holotip, alotip, paratipi
Coloceras truncatum Tendeiro, 1973; holotip, alotip, paratipi
Coloceras tovornikae Tendeiro, 1973; holotip, alotip, paratipi
Coloceras aethiopicum Tendeiro, 1973; paratipi
Ornithobius matthewsi Balat, 1974; paratipi
Halipeurus hanaki Balat, 1958; paratipi
Ibidoecus phimosus Carriker, 1947; paratipi
Bucerocophorus watsoni Elbel, 1976; paratipi
Buceroemersonia brelihi Elbel, 1977; paratipi
Trogononirmus strigilatus Carriker, 1955; paratipi
Trogononirmus pharomacrus Carriker, 1955; paratipi
Tinamotacola andina Carriker, 1944; paratipi
Austrophilopterus microgaster Carriker, 1950; paratipi
Pseudolipeurus longipes similis Carriker, 1944; paratipi
Pseudolipeurus verendus verendus Carriker, 1953; paratipi
Pseudolipeurus subsimilis soui Carriker,1953; paratipi
Acutifrons vierai colombianus Carriker, 1956; paratipi
Physconelloides perije magdalenae Carriker, 1961; paratipi
Trichodomedea macropoda Carriker, 1945; paratipi
Paragoniocotes tritergum tritergum Carriker, 1950; paratipi
Paragoniocotes militaris Carriker, 1950; paratipi
Kelloggia brevipes mexicanus Carriker, 1944; paratipi
Myrsidea victrix waterstoni Carriker, 1961; paratipi
Hirundoecus clayae Balat, 1966; paratipi
Menacanthus falcatus falcatus Carriker, 1946; paratipi
Menacanthus fasciatus fasciatus Carriker, 1946; paratipi
Menacanthus balfouri cuvieri Carriker, 1961; paratipi
Heterokodeia spinosa Carriker, 1954; paratipi
Ricinus brelihi Rheinwald, 1968; paratipi
Heptapsogaster mandibularis idoneus Carriker, 1944; paratipi
Heptapsogaster temporalis boucardi Carriker, 1944; paratipi
Heptarthogaster minutus mexicanus Carriker, 1944; paratipi
Rhyncothura andina Carriker, 1944; paratipi
Rhynchothura subteres Carriker, 1944; paratipi
Trochiloecetes columbianus Carriker, 1960; paratipi
Austrokelloggia coniceps boucardi (Carriker, 1944); paratipi
Pectenosoma verrucosa boucardi Carriker, 1944; paratipi
Strongylocotes angulopcapitis pellucidifrons Carriker, 1944; paratipi
Anaticola dissonus Tandam & Brelih, 1971; paratipi

AVTOR: Savo Brelih (1927-2012).
HRANJENJE: Prirodoslovni muzej Slovenije.
OBDOBJE NASTAJANJA: Od leta 1950 do 2012.
OBMOČJE: Slovenija, Balkanski polotok, ves svet.
OBSEG ZBIRKE: 350 mikroskopskih preparatov, 7 škatel.
OBDELANOST: Obstaja kartoteka, UTM kode, podatkovna zbirka z geolociranimi lokalitetami.
OGLED GRADIVA: Iz Študijske zbirke uši

AVTORJI: zbirko urejajo dr. Ignac Sivecdoc. dr. Rudi Verovnik in Frenk Rebeušek  (dnevni metulji), Stanislav Gomboc in Matjaž Černila (Mikrolepidoptera), Željko Predovnik (Sesiidae). Zbirko sta osnovala prof.dr. Štefan Michieli (1933-1968), dr. Jan Carnelutti (1920-2012).
Pridružen je del gradiva Ivana Hafnerja (1867-1947), Rudolfa Rakovca (1890-1967), Borisa Chvatala, Matjaža Černile, dr. Tomija Trilarja, Rada Smerduja (1949-1984) in dr. Ignaca Sivca.
HRANJENJE: Prirodoslovni muzej Slovenije.
OBSEG ZBIRKE: 20.104 primerkov dnevnikov (Rhopalocera) iz Slovenije ter 6.260 iz preostale Evrope in bližnjega vzhoda v 153 entomoloških škatlah, 6 entomoloških škatel steklokrilcev (Sesiidae), 7 entomoloških škatel metuljčkov (Microlepidoptera).
OBDOBJE NASTAJANJA: Petdeseta leta 20. stoletja, recentno.
OBMOČJE: Slovenija in Balkanski polotok.
OBDELANOST: Urejen je večji del dnevnikov (Rhophalocera) okrog 20.000 primerkov z bar kodami.
OGLED GRADIVA:
Dnevniki (Rhopalocera) iz osrednje zbirke metuljev

Steklokrilci (Sesiidae) iz osrednje zbirke metuljev

Metuljčki (Microlepidoptera) iz osrednje zbirke metuljev

AVTORJI: prof. dr. Boris Sket in sodelavci, Oddelek za biologijo.
HRANJENJE: Prirodoslovni muzej Slovenije.
OBDOBJE NASTAJANJA: Od 1920 dalje.
OBMOČJE: Slovenija in Zahodni Balkan, sporadično druge države po vsem svetu.
OBSEG ZBIRKE: spužve (Porifera) več sto enot; pijavke (Annelida: Clitellata: Hirudinea) okrog 6.000 enot; višji raki (Crustacea: Malacostraca) okrog 5.000 primerkov; ščipalci (Arachnida: Scorpiones) okrog 1.000 primerkov; nevretenčarji (ki niso zajeti v posebnih zbirkah) več tisoč primerkov.
OBDELANOST: Delno taksonomsko urejena, deli zbirke so popisani v tabelah v programu Excel.
POMEN: Nacionalno pomembna študijska zbirka (geografsko in taksonomsko najpopolnejša zbirka spužv, pijavk, višjih rakov in ščipalcev v Sloveniji), nekatere skupine tudi na Zahodnem Balkanu. Referenčna zbirka spužv, pijavk in višjih rakov (tipi in tipske serije, vaučerski primerki za GenBank).

AVTOR: Egon Pretner (1896-1982).
HRANJENJE: Prirodoslovni muzej Slovenije.
OBDOBJE NASTAJANJA: Od 1920 do 1982 (leta 2011 jo je PMS prevzel od ZRC SAZU).
OBMOČJE: Slovenija in Balkanski polotok.
OBSEG ZBIRKE: Okrog 200 entomoloških škatel.
OBDELANOST: Delno taksonomsko urejena.
POMEN: Nacionalno pomembna študijska zbirka hroščev (Coleoptera).

AVTOR: dr. Božo Drovenik.
HRANJENJE: Prirodoslovni muzej Slovenije.
OBDOBJE NASTAJANJA: Od 1920 dalje (leta 2017 jo je PMS prevzel od ZRC SAZU).
OBMOČJE: Slovenija in Balkanski polotok.
OBSEG ZBIRKE: 363 hroščarskih entomoloških škatel, 35 metuljarskih entomoloških škatel.
OBDELANOST: Delno taksonomsko urejena.
POMEN: Nacionalno pomembna študijska zbirka hroščev (Coleoptera).

AVTOR: akad. dr. Jože Bole(1929-1995), dr. Rajko Slapnik.
HRANJENJE: Prirodoslovni muzej Slovenije.
OBDOBJE NASTAJANJA: Od 1925 dalje (leta 2017 jo je PMS prevzel od ZRC SAZU).
OBMOČJE: Slovenija, Balkanski polotok, južna Evropa.
OBSEG ZBIRKE: 40.652 inventarnih enot suhega gradiva.
OBDELANOST: Delno taksonomsko urejena.
POMEN: Nacionalno pomembna študijska zbirka mehkužcev (Mollusca).

AVTOR: France Velkovrh (1934-2009).
HRANJENJE: Prirodoslovni muzej Slovenije.
OBDOBJE NASTAJANJA: Od leta 1982 do 2009.
OBMOČJE: Slovenija, Balkanski polotok, Evropa, cel svet.
OBSEG ZBIRKE: 42.741 inventarnih enot, čez 1.000.000 primerkov.
OBDELANOST: Digitalizirana inventarna knjiga.
POMEN: Nacionalno pomembna študijska zbirka, ena največjih zbirk mehkužcev na Balkanskem polotoku.

AVTOR: dr. Narcis Mršić (1951-1996).
HRANJENJE: Prirodoslovni muzej Slovenije.
OBDOBJE NASTAJANJA: Od 1970 do 1996.
OBMOČJE: Balkanski polotok.
OBSEG ZBIRKE: 40 pladnjev, 4.514 inventarnih enot v etanolu.
OBDELANOST: Pri vsaki inventarni enoti je le etiketa s šifro.
POMEN: Nacionalno pomembna študijska zbirka, največja zbirka deževnikov (Lumbricidae) Balkanskega polotoka.

AVTOR: prof. dr. Anton Brancelj.
HRANJENJE: Prirodoslovni muzej Slovenije.
OBDOBJE NASTAJANJA: Od 1958 dalje.
OBMOČJE: Slovenija, Balkanski polotok.
OBSEG ZBIRKE: 9 pladnjev, 1.351 inventarnih enot v etanolu z nekaj kapljicami glicerola.
OBDELANOST: Določeno in etiketirano gradivo vnešeno v podatkovno zbirko.
POMEN: Nacionalno pomembna študijska zbirka, največja zbirka ceponožnih rakov (Copepoda) in vodnih bolh (Cladocera) Balkanskega polotoka.

Podatkovna zbirka fotografij nevretenčarjev

Oglejte si podatkovno zbirko fotografij nevretenčarjev.

 

Imenik slovenskih imen nevretenčarjev

Oglejte si imenik slovenskih imen nevretenčarjev.

 

Skip to content