V Prirodoslovnem muzeju Slovenije so pripravili razstavo kristalov kalcita iz najdišča Peči pri Kropi na Gorenjskem. Razstavljenih je več kot 100 primerkov iz zbirke Davorina Preisingerja, zagnanega zbiratelja mineralov in fosilov ter ljubitelja narave, ki najdišče obiskuje že tri desetletja. Razstava predstavlja pomemben del naše kulturne in naravne dediščine, same najdbe pa sodijo v zakladnico mineralov, ki jo je zasebnim zbirateljem uspelo ohraniti pred gotovim uničenjem ob delih v aktivnem kamnolomu. Razstava je nastala v okviru projekta Minerali Slovenije in njihova dostopnost v javnih in zasebnih zbirkah, ki ga financira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

Razstava je bila na ogled do 4. 5. 2003.

Sponzor: Vodnogospodarsko podjetje Kranj, d.d.

Skip to content