Z izjemo goratih obmocij na meji Albanije, Makedonije in Kosova, je avtohtoni balkanski ris iztrebljen po vsej jugovzhodni Evropi, kjer je bil nekoc splošno razširjen. Od iztrebljenih populacij je v muzejih ohranjenih vsega pet primerkov. Dva od njih hrani Prirodoslovni muzej Slovenije.

Avtorja razstave: prof. dr. Boris Kryštufek, Mojca Jernejc Kodric

Biološka vitrina četrtletja je na ogled od 12. 11. 2012 do 10. 2. 2013.

Skip to content