Kustodiat za nevretenčarje raziskuje, ugotavlja, evidentira, dokumentira, vrednoti in znanstveno raziskuje nevretenčarje in kulturno dediščino nevretenčarskega izvora, dopolnjuje in varuje zbirke nevretenčarjev, ter s pomočjo razstav, predavanj, publikacij in drugih medijev predstavlja javnosti sistematiko, favnistiko, ekologijo in naravovarstvo nevretenčarjev. V okviru Kustodiata za nevretenčarje deluje tudi slovenski arhiv živalskih zvokov.

Zanimivosti iz sveta žuželk

Ste vedeli, da so žuželke zelo številčna skupina? Njihovo število močno presega število ljudi – strokovnjaki ocenjujejo, da pride na enega človeka 200 milijonov žuželk. Preberite še več zanimivosti o tej živalski skupini!

Podrobnosti

Stenice Slovenije

Za stenice je značilen kljunec, oblikovan iz obustnih okončin, s katerim sesajo rastlinska ali živalska tkiva, vtekočinjena z njihovimi encimi. Stenice so zelo raznovrstna skupina in živijo v različnih kopenskih in sladkovodnih življenjskih okoljih. Žuželke podreda Heteroptera (red Hemiptera) razvrščamo v infraredove.

Podrobnosti

Imenik slovenskih imen nevretenčarjev

Kustodiat za nevretenčarje skrbi za spletno stran s slovenskimi imeni nevretenčarjev.

Podrobnosti

Podatkovna zbirka fotografij nevretenčarjev

Kustodiat za nevretenčarje skrbi za spletno stran Podatkovna zbirka fotografij nevretenčarjev.

Podrobnosti

Divje čebele v Sloveniji

Čebele so kot opraševalke mnogih rastlin nepogrešljive za obstanek kopenskih življenjskih združb. V Sloveniji smo doslej našli 564 vrst divjih čebel. Večina vrst živi samotarsko.

Podrobnosti

Skip to content