Slovenski arhiv živalskih zvokov

Slovenski arhiv živalskih zvokov je študijska zbirka posnetkov živalskih zvokov, ki jo hrani Prirodoslovni muzej Slovenije. Zbirka vsebuje večinoma originalne posnetke živalskega oglašanja in petja na DAT-kasetah, analognih magnetnih trakovih in kasetah, ter digitalnih medijih za shranjevanje (trdi diski, cedeji, cederomi, devedeji, itd.), ki so jih posneli kustosi PMS in nekateri drugi zunanji sodelavci muzeja. Na digitalne medije za shranjevanje smo pred kratkim prenesli del starejše zbirke steničjih oglašanj (Heteroptera), ki je bila posneta na analognih magnetnih trakovih.

Osnovni cilj sodelavcev arhiva je zbrati posnetke petja in oglašanja vseh živalskih vrst, ki proizvajajo zvok in živijo na ozemlju Slovenije. Zbiramo pa tudi zvočna vzdušja v različnih življenskih prostorih Slovenije.

Raziskovalno delo je večinoma usmerjeno v bioakustiko pojočih škržadov (Hemiptera: Cicadidae) v Evropi, Mali Aziji in jugovzhodni Aziji.

Iz gradiva shranjenega v arhivu smo nedavno objavili štiri izobraževalne CD-je:

Arhiv nima redno zaposlenega kustosa, ki bi delal samo v Slovenskem arhivu živalskih zvokov!

Kontakt: dr. Tomi Trilar

Bioakustika pojočih škržadov

Slovenski škržadi

Napevi evropskih škržadov

Azijski škržadi

Bioakustika in glasba

Prijavite se na e-novice