Alpski botanični vrt Juliana v Trenti

NADA PRAPROTNIK: ALPSKI BOTANIČNI VRT JULIANA V TRENTI
Cena: 15.00 €
Dostava: Na zalogi

Dodatne informacije / opis izdelka

Prodajna mesta: Juliana v Trenti, Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana

  • Založil: Prirodoslovni muzej Slovenije
  • Besedilo: dr. Nada Praprotnik
  • Fotografije: Ciril Mlinar, dr. Tone Wraber, dr. Peter Skoberne, Stane Peterlin, dr. Milan Lovka, Dare Šere, Jože Mihelič, Arhiv Alberta, Olge in Edouarda Bois de Chesna, Arhiv Prirodoslovnega muzeja Slovenije
  • Recenzija: dr. Jože Bavcon, dr. Igor Dakskobler
  • Jezikovni pregled: dr. Tomaž Sajovic
  • Oblikovanje: mag. Dušan Kramberger
  • Grafična priprava in tisk: Trajanus d.o.o.
  • Ljubljana, 2016 (ponatis)

Prijavite se na e-novice