O avtorju modelov gob, Heinrichu Johannesu Arnoldiju (11. julij 1813 – 28. december 1882), je na voljo le malo informacij. Bil je član Thüringenškega pomološkega društva iz Gothe (Thüringen Pomologische Gesellschaft ali Thüringer Gartenbau Verein) in kasneje solastnik tovarne porcelana družine Arnoldi. Po smrti pomologa Dietricha iz Gothe, ki je začel izdelovati modele sadja iz papirne mase, se je odločil, da bo nadaljeval z izdajanjem modelov sadja (t. i. »pomološki kabinet«) iz porcelana , da bi se tako ohranilo pomološko bogastvo regije.

Leta 1871 so v podjetju začeli z izdelavo modelov gob. Eden izmed glavnih namenov zbirke je bil ta, da bi jo uporabljali kot učni pripomoček v šolah, društvih in doma, s katerim bi ljudje enostavno ločili strupene in neužitne vrste od užitnih in se tako znebili utemeljenega strahu pred strupenimi gobami. Tako je bilo v vsaki pošiljki definirano, ali vsebuje užitne, strupene ali neužitne gobe, ali pa mogoče kombinacijo le-teh. V vsaki pošiljki modelov gob je bilo 12 modelov, opisi gliv, ki jih predstavljajo modeli, leseni podstavki in kartonska škatla. V 35 pošiljkah je izšlo 420 modelov gob, od tega 237 vrst. Ob koncu izhajanja zbirke so izšle 4 posebne zbirke z opisi (slika 2): 23 užitnih (Arnoldi, neznano leto), 22 strupenih in neužitnih (Arnoldi, 1881), 24 užitnih in 24 strupenih in neužitnih vrst gob. Podjetje Arnoldi je izdalo tudi več seznamov in prodajnih katalogov modelov sadja in gob (Inhalts-Verzeichniss und Verkaufspreise der naturgetreuen, plastisch-nachgebildeten Früchte und Pilze von H. Arnoldi).

Modeli gob so bili izdelani po istem postopku kot modeli sadja: najprej so izdelali kalup iz mavca, ga napolnili s kompozicijsko maso in obe polovici stisnili. Nato so na model nanesli še mavec in ga posušili. Gobe so izredno natančno pobarvali, tako da so bile res zelo podobne tistim v naravi. Na enem podstavku so pogosto upodobljeni različni stadiji v razvoju gobe. Vsak stadij gobe določene vrste po prvotnem številčenju predstavlja en model. Na vsakem modelu je ročno napisana številka modela, ki ustreza številki v Arnoldijevem prodajnem seznamu.

V Prirodoslovnem muzeju Slovenije se je ohranilo 394 modelov 225 vrst gliv. Kranjski deželni muzej Rudolfinum naj bi zbirko modelov gob H. Arnoldija kupil pred letom 1885, saj jo navajata že Voss in Deschmann. Ob koncu 19. stoletja je bila zbirka razstavljena v sobi 9, v stenski omari št. 3. Etikete s te razstave so se ohranile na spodnji strani podstavkov modelov gob. Tudi v prvi polovici 20. stoletja so bili modeli gob v muzeju razstavljeni, in sicer na sredi hodnika v stoječi omari št. 6. Etikete s te razstave so pritrjene na sprednjo stran podstavka modelov. Leta 1947 so morali ob preureditvi muzeja zaradi pomanjkanja razstavnega prostora zbirko, poleg drugih, umakniti v skladišče in tam je ostala do obdelave leta 2015.

Preberite si strokovno glasilo Scopolia.

Fotografije: Ciril Mlinar Cic

Skip to content