Herbarij alg dr. Angele Piskernik obsega 13 primerkov 11 taksonov. Alge je nabirala leta 1912, ko se je izobraževala na morski zoološki postaji v Trstu (Die K.k. Zoologische Station in Triest), ki je bila takrat del Univerze na Dunaju (Zoologische Abteilung der K. k. Unieversität Wien). Piskernikova je v letih 1910-1914 na Dunaju študirala naravoslovne vede in leta 1914 kot prva Slovenka doktorirala s temo iz fiziologije mahov – Die Plasmaverbindungen bei Moosen. Kot je vidno z etiket, je leta 1912 nekatere alge nabrala skupaj z Nestorjem Hamorakom, ki se je prav tako ukvarjal s fiziologijo rastlin. Njegov doktorski mentor je bil prof. dr. Hans Molisch, ki je bil doktorski mentor tudi dr. Angeli Piskernik. Pri njem je dr. Piskernikova v letih 1920/21 nadaljevala študij rastlinske anatomije in fiziologije.

Skip to content