Baron Karel Zois je bil mlajši brat veliko bolj znanega Žige Zoisa. Bil je med prvimi, ki je raziskoval alpsko rastlinstvo na Kranjskem. Pri nabiranju in odkrivanju je imel srečno roko in oko za nove vrste, ki pa jih ni opisal sam, ampak jih je pošiljal botaničnim prijateljem v Celovec in na Dunaj. Zbral je herbarij, v katerem je približno 2100 pol, na katerih so rastline prilepljene. Na etiketah je zapisano samo latinsko ime rastline. Po njem se imenujeta Zoisova vijolica (Viola zoysii) in Zoisova zvončica (Campanula zoysii). V njegovem herbariju je ohranjen tudi tipski primerek kratkodlakave popkorese (Moehringia villosa).

Skip to content