Prva gimnazija Maribor je ob prenovi učilnic leta 2017 Prirodoslovnemu muzeju Slovenije podarila obsežno in razmeroma dobro ohranjeno naravoslovno zbirko z zoološkimi, geološkimi in botaničnimi predmeti iz 19. in 20. stol. Zbirka je z nakupi in darili naravoslovnemu kabinetu kot pripomoček pri pouku prirodopisa nastajala na nekdanji klasični gimnaziji in višji realki v Mariboru.

Botanični del zbirke obsega 11 herbarijev v mapah in vezanih knjigah, zbirko semen in plodov, 12 modelov gob proizvajalca podjetja Arnoldi, izdelke iz lanu ter tiskane barvno ilustrirane zvezke alpske flore. Večina herbarijskih pol vsebuje zgolj z latinsko ime vrste; pri nekaterih je na etikete vpisano še nemško ime, izjemoma pa so navedeni kraj, datum in nabiralec. Osnovni namen je vendarle bil poučevanje botanične sistematike in prepoznavanje uporabnih rastlin. Najstarejši herbarij – avtor za zdaj še ni znan – je bil zbran okoli leta 1834 in so ga v gimnazijski inventarni knjigi vodili kot Herbarij po Linnéju. Vsebuje 190 primerkov rastlin, med katerimi je nekaj posebnih vrst, npr. Zoisova zvončica, Kochov svišč,  Matthiolijeva kortuzovka in poljska možina, vendar brez podatkov o nahajališču in avtorju. Herbarije strupenih, tehnoloških in barvilnih rastlin, skupaj več kot 200 vrst, je leta 1857 v obliki knjig uredil gimnazijski učitelj Carl Roman Rieck. Dobro so ohranjeni herbariji alg, praprotnic in lesnatih vrst, vendar opremljeni le z latinskimi imeni vrst. Odlično ohranjen in etiketiran je herbarij listnatih mahov, ki ga je zbral gimnazijski učitelj in ravnatelj klasične gimnazije, Julij Głowacki konec 19. stol. na območju tedanje Štajerske.  Vzorno etiketiran je tudi herbarij, ki ga je zbral avtor Robert Wiest v letih 1938-43, nekaj rastlin je nabral v okolici Maribora.

Besedilo in fotografije: Valerija Babij

Skip to content