ga('create', 'UA-39295762-1', 'pms-lj.si'); ga('send', 'pageview');

Mineralna bogastva Slovenije: SCOPOLIA Supplement 3/2006

Ni na zalogi

Redna cena:

8.50 EUR

Ni na zalogi

Kategorija:

Mineralna bogastva Slovenije: SCOPOLIA Supplement 3/2006

Opis

Na 545 straneh in s 693 barvnimi fotografijami predstavlja monografija Mineralna bogastva Slovenije vsa glavna nahajališča mineralov v Sloveniji. V 120 prispevkih, pri katerih je sodelovalo 52 avtorjev, je predstavljeno več kot 150 nahajališč mineralov v Sloveniji. Za vsako nahajališče je podan kratek geografski opis, geologija terena ter najdbe in opis kristalov oziroma mineralov. Monografija, ki predstavlja do sedaj najbolj popoln pregled nahajališč mineralov v Sloveniji, je razdeljena v štiri poglavja: Minerali v rudiščih, Kalcitonosna Slovenija, Površinske najdbe in Zbirke. Predstavljeni so minerali iz desetih javnih zbirk in iz sedemintridesetih zasebnih zbirk.

Monografija Mineralna bogastva Slovenije je izšla kot posebna številka (Supplement 3) revije Prirodoslovnega muzeja Slovenije Scopolia v nakladi 1.500 izvodov. Izdala sta jo Prirodoslovni muzej Slovenije in Zavod Republike Slovenije za varstvo narave. Revijo sofinancirata Ministrstvo za kulturo in Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Monografijo je uredil dr. Miha Jeršek, recenzenti so prof. dr. Breda Mirtič, dr. Mirjan Žorž in dr. Uroš Herlec, lektoriral je dr. Goran Schmidt, oblikoval pa Jurij Kocbek.

Motiv na naslovnici: V Selcah pri Železnikih so ob vzdrževanju ceste razkrili razpoke z zanimivo mineralno združbo, v kateri je posebnost kalcit v lepo razvitih dvojčkih. Risba na naslovnici prikazuje idealiziran primerek kristalov kalcita, ki obkrožajo večji kalcitov dvojček. Na kalcitu so priraščeni kockasti kristali fluorita in markazit.

Risba: Mirjan Žorž in Matjaž Učakar.

Skip to content