ga('create', 'UA-39295762-1', 'pms-lj.si'); ga('send', 'pageview');

Ptiči Šaleških jezer in okolice: Ob 130-letnici Premogovnika Velenje

Na zalogi

Redna cena:

20.00 EUR

5 na zalogi

Kategorija:

JANEZ GREGORI, DARE ŠERE: PTIČI ŠALEŠKIH JEZER IN OKOLICE: OB 130-LETNICI PREMOGOVNIKA VELENJE

Opis

  • Izdal in založil: Prirodoslovni muzej Slovenije
  • Besedilo: Janez Gregori, Dare Šere
  • Fotografije: Dare Šere, Milan Cerar, Janez Gregori, Dejan Grohar in Iztok Škornik
  • Jezikovni pregled: Cvetana Tavzes
  • Angleški prevod (povzetka): Henrik Ciglič
  • Oblikovanje: Jurij Kocbek
  • Tisk: Schwarz d.o.o.
  • Ljubljana 2005
  • 227 strani
  • Naklada: 700 izvodov

Dodatne informacije

Vsebina

Uvod
V Zemljinih jedrih
Šaleška jezera in bližnja okolica
Sprehod ob jezerih – pa tudi malo v breg
Srečanja s ptiči
Tegobe, ki tarejo ptiče, ali rdeči seznam ogroženih vrst
Kategorije ogroženosti
O ptičih Šaleške doline smo skušali zbrati čim več podatkov
Predstavitev ptičev Šaleških jezer in okolice
Povzetek
Summary
Literatura
Stvarno kazalo

Skip to content