od 8. 7. 2004 do 10. 11. 2004

Literatura:

 • Jerše, Z., 1995: Elaborat o kategorizaciji, klasifiaciji in izračunu zalog tehničnega gradbenega kamna dolomita v kamnolomu Stranice, 25 str.. –
 • Inštitut za geologijo, geotehniko in geofiziko, Ljubljana.
 • Pleničar, M., 1971: Hipuritna favna iz Stranic pri Konjicah. – Razprave SAZU, 4 razr., 14, 241 – 264, Pl. 1 – 10, Ljubljana.
 • Pleničar, M., 1993: Radioliti krednih plasti pri Stranicah blizu Slovenskih Konjic. – Razprave SAZU, 4 razr., 34, 45 – 103, Pl. 1 – 18, Ljubljana.
 • Pleničar, M., 1994:Hipuritidi iz zgornjekrednih rudistnih grebenov pri Stranicah in Lipi (SV Slovenija). – Razprave SAZU, 4 razr., 35, 43 – 63, Tab. 1 – 3, Ljubljana.
 • Turnšek, D., 1978: Solitarne senonijske korale iz Stranic in z Medvednice. – Razprave SAZU, 4 razr., 21, 61 – 128, Tab. 1 – 31, Ljubljana.
 • Turnšek, D., 1994: Zgornjekredne grebenotvorne kolonijske korale gosauskega faciese iz Stranic pri Slovenskih Konjicah (SV Slovenija). –
 • Razprave SAZU, 4 razr., 35, 3 – 41, Tab. 1 – 10, Ljubljana.

 

Vitrino četrtletja je pripravila:

 • Katarina Krivic
 • Oblikovanje: Mia Asta
 • Tisk: Mojmir Štangelj
 • Prirodoslovni muzej Slovenije, julij – september 2004
Skip to content