Javnosti predstavljamo del, v letu 2001, s pomočjo Ministrstva za kulturo pridobljene bogate zbirke spodnjepermijskih fosilov iz najdišč v zahodnih Karavankah. Nabral in prepariral jih je gospod Jožef Peter Batič, ljubiteljski zbiralec fosilov iz Kranja.

Celotna zbirka vsebuje nekaj manj kot 1200 fosilov v gostih, temnosivih, spodnjepermijskih apnencih iz najdišč, ki do sedaj, po besedah dobrega poznavalca paleozoika prof. dr. Antona Ramovša, še niso bila strokovno obdelana, nekatera celo nepoznana. Večina najdišč se nahaja severno in severovzhodno od Jesenic, pa tudi v okolici Dovjega in v dolini Kokre. Vsa so ustrezno označena na topografskih kartah merila 1 : 25.000 in merila 1 : 10.000. Večina najdišč je zelo bogatih tako po številu različnih živalskih skupin, kot tudi po številu primerkov iste skupine. V zbirki so najštevilčneje zastopani polži različnih družin, rodov in vrst, sledijo ramenonožci, školjke, morske gobe, luknjičarke, korale, ostanki morskih ježkov, morskih lilij, trokrparjev, alg, glavonožcev in mahovnjakov.

Avtorju zbirke je pri delu nudil strokovno pomoč prof. dr. Anton Ramovš, ki je pri tem ugotovil, da so bili med nastajanjem zbirke nekateri fosili na slovenskem prostoru prvič najdeni. Nekateri med njimi še niso bili opisani niti iz tujih najdišč, kar pomeni, da verjetno pripadajo novim vrstam in celo novim rodovom. Trenutno je precejšnje število trilobitov – trokrparjev v določevanju in strokovni obdelavi pri strokovnjakih Univerze v Marburgu.

Prof. dr. Anton Ramovš je po pregledu zbranih fosilov ugotovil, da zbirka številnih lepo ohranjenih in skrbno prepariranih okamnin predstavlja do sedaj najbogatejšo zbirko ostankov življenja iz kratkega geološkega obdobja paleozoika in sodi v Prirodoslovni muzej Slovenije.

Izbrani fosili bodo na ogled do konca januarja 2003.

Skip to content