Ena od ustanovnih zbirk prvega muzeja na Slovenskem, Kranjskega deželnega muzeja, iz katerega izhaja tudi Prirodoslovni muzej Slovenije, je zbirka mineralov barona Žige Zoisa. Je ena najstarejših, najlepših in v kulturnozgodovinskem pogledu pomembnih mineraloških zbirk. Obsega približno 5000 primerkov mineralov in kamnin. Razstavljenih je okrog 300 primerkov, drugi so shranjeni v depoju. Že hiter pogled na zbirko pokaže, da se minerali razlikujejo med seboj po barvi, obliki, velikosti in sijaju. Razlikujejo pa se tudi po trdoti in razi. Če si minerale ogledamo od blizu, vidimo, da imajo nekateri popolno oblikovane kristale. To so telesa, ki jih omejujejo ravne ploskve. Kristali posameznih mineralov se med seboj razlikujejo, kar je posledica notranje zgradbe minerala, njegove kemične sestave in razmer, pri katerih so nastali. Veliki in popolno oblikovani kristali nastanejo takrat, kadar ob njihovem nastanku vladajo ugodne razmere. Najbolj pomembno je, da ima mineral dovolj časa in prostora, da lahko nemoteno kristalizira.

Razstavljeni minerali so razvrščeni po današnji klasifikaciji. Njihova razporeditev temelji na notranji zgradbi. Na začetku so razvrščeni elementi ali prvine, ki se v naravi pojavljajo samorodno. Sledijo jim sulfidi, nato oksidi in hidroksidi, različne soli, silikati in organske spojine.

V zbirki je tudi mineral zoisit, ki se imenuje po Sigmundu (Žigi) Zoisu, prvotnem lastniku zbirke. Kot dober poznavalec mineralov je Zois ugotovil, da gre za nov, do takrat še povsem neznan mineral. Zato so ga kasneje poimenovali po njem.

Skip to content