O neveljskem mamutu je bilo napisanega in predstavljenega že mnogo. Med izkopavanjem okostja, preparacijo kosti in zašcito mamutovih ostankov so nastali mnogi dokumenti (poročila, prošnje, dopisi, slike,…), ki bodo predstavljeni na pričujoči razstavi. Razstavljeni in predstavljeni bodo tudi mnogi originalni primerki in predmeti, ki so sicer shranjeni v depojih in arhivih Prirodoslovnega muzeja Slovenija in Narodnega muzeja Slovenije.

Avtor razstave- vitrine četrtletja: mag. Matija Križnar, kustos

Vitrina četrtletja bo na ogled od 19. 9. 2013 do 31. 12. 2013.

Skip to content