Čeprav Slovenija ne premore veliko morja, pa se je prav ta košček Jadrana izkazal za izredno pomembnega za ohranjanje biotske pestrosti v Sredozemlju. Nedavne raziskave morskih ptic v slovenskem morju in širše v Tržaškem zalivu so pokazale, da se v poletnem času tukaj zbere kar 11 % celotne populacije sredozemskega vranjeka (Phalacrocorax aristotelis desmarestii). Vranjek tukaj sicer ne gnezdi, vendar pa je plitvo slovensko morje verjetno najpomembnejše prehranjevališče te na hrvaških otočkih gnezdeče morske ptice. Sredozemski vranjek je vrsta kormorana, ki je za razliko od ostalih vrst naših kormoranov izključno vezan na morje. Na razstavi je prikazano življenje te skrivnostne morske ptice ter problematika varstva morja s stališča vranjeka in drugih varstveno pomembnih živali, ki se pojavljajo v slovenskem morju. Prikazani so izsledki zadnjih raziskav pri nas (več o tem na http://ptice.si/simarine-natura/), s katerimi se bo mogoče poleg predstavljenih eksponatov in informativnih panojev seznaniti tudi v kratkem filmu o vranjeku, ki ga je pripravilo Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS). Razstava je nastala v sodelovanju z DOPPS in Morsko biološko postajo (Nacionalni inštitut za biologijo).

Avtorji razstave: Al Vrezec, Urška Koce, Mojca Jernejc Kodrič, Borut Mavrič; Oblikovanje: Anka Doblekar; Film »Sredozemski vranjek«: EKOFILM.ORG, režiser Gregor Šubic

Biološka vitrina četrtletja bo na ogled od 15. 2. 2014 do 5. 1. 2015 (podaljšano)

Skip to content