Slovensko morje lahko obiskovalci spoznavajo v dveh dioramah. Leva predstavlja značilen profil dna v med rtom Strunjan in rtom Ronek v Mesečevem zalivu, kjer se dno se večinoma muljasto dno le počasi spušča v globino. Livade morskih trav in sestoji alg dajejo zavetje mnogim živalim. Prevladujejo ribe iz družin ustnač, glavačev, babic in šparov. Tu živijo tudi številne vrste spužev, ožigalkarjev, mehkužcev, plaščarjev in iglokožcev. Desna vitrina predstavlja značilen profil dna ob Piranski punti, kjer se na globini 4-5 m za izrazitim flišnm pragom dno spusti v globino do 10-12 m.  Zaradi kamnite podlage in primerno zasenčenih prostorov med skalami tu živijo tudi živali, ki jih sicer lahko vidimo na globljih podvodnih stenah in ob večjih luknjah apnenčastih sredozemskih obal. V prostorih med skalami flišnega praga si najdejo zavetje številne ribje vrste in »sencoljubne živali«, zlasti nekatere vrste spužev in koralnjakov. Skale so poraščene z raznimi algami in mahovnjaki, tu pa najdemo tudi predstavnike mehkužcev, iglokožcev in plaščarjev. Predstavitev morja dopolnjuje poučna računalniška igrica za otroke Rešimo morje

Skip to content