Avtorji: Akad. prof. dr. Mario Pleničar, Dr. Bogdan Jurkovšek in Katarina Krivic.

Razstava “Rudisti Slovenije” je prikazovala eno od najbolj nenavadnih skupin školjk v zgodovini živalstva našega planeta. Rudisti so naseljevali plitva in topla morska okolja v kredi – najmlajši dobi srednjega zemeljskega veka. Na meji med kredo in terciarjem, v času velikih klimatskih sprememb pred 65 milijoni let, so skupaj z dinozavri in nekaterimi drugimi živalskimi ter rastlinskimi skupinami izumrli, zato jih danes poznamo le še kot fosile.

Razstava v Prirodoslovnem muzeju Slovenije je bila rezultat večletnega sodelovanja strokovnjakov osrednje slovenske muzejske hiše, Geološkega zavoda Slovenije in Univerze v Ljubljani. Namenjena je bila predvsem obiskovalcem zbirk Prirodoslovnega muzeja Slovenije, hkrati pa je predstavljala slovenski prispevek k petemu mednarodnemu kongresu o rudistih (Erlangen, 26 september do 6 oktober 1999), ki je v delu programa vključeval tudi ogled rudistne razstave v Ljubljani.

Rudisti so bili dolga leta, in so še danes, osrednji predmet raziskovalnega dela akademika prof. dr. Maria Pleničarja, ki je poskrbel za določitev vseh razstavljenih fosilov. Razstava je bila tudi del obsežnih priprav za monografijo, v kateri bodo predstavljene vse doslej najdene rudistne vrste v krednih plasteh Slovenije. Zaradi izjemnega bogastva že znanih, predvsem pa novih, pri nas prvič najdenih in opisanih vrst, rudiste uvrščamo med najpomembnejše dele slovenske paleontološke dediščine.

Razstava je bila na ogled od 14. septembra 1999 do 3. septembra 2000 v prostorih Prirodoslovnega muzeja Slovenije.

Skip to content