Na avtorski razstavi Maše P. Žmitek bo na ogled 18 znanstvenih ilustracij izumrlih orjaških sesalcev (megafavna), ki so živeli v obdobju kenozoika. Gre za temo, ki ni tako popularizirana in si zasluži obravnave na presečišču domišljijske in znanstvene ilustracije. Enciklopedični pregled ilustracij je vizualna predstavitev najbolj vidnih izumrlih sesalcev iz obdobja kenozoika.

*Ilustracije ustvarjene v tehniki tiska s prenosom podobe in svinčnika so nadalje nadgrajene s predkinematografsko analogno interaktivno tehniko ombro. Z omenjeno tehniko je serijo ilustracij, ki ponazarjajo gibanje, namreč mogoče grafično prilagoditi tako, da zgolj z uporabo prosojne črtkane folije podobe oživijo. Uporaba tehnike ombro, ponuja sodelovanje med ilustratorjem ali ilustracijo in bralcem, tako da pri soustvarjanju zgodbe slednjemu ponudi več moči. S ponovno oživitvijo in tovrstnim spreminjanjem prvotne namembnosti te tehnike je mogoč poklon intimni relaciji med podobo in gibanjem.

Maša P. Žmitek (mag. obl. vizual. kom.), se je uveljavila kot ilustratorka, grafična oblikovalka, mentorica delavnic ter kot vodja projektov. Kot avtorica je mednarodno prisotna, med drugim je prejemnica prestižne nagrade Silver Award, ki jo podeljuje GRAPHIS v New Yorku, za razstavljeno delo (Megafavna kenozoika, razred sesalci) pa je letos prejela univerzitetno Prešernovo nagrado. Njeno raziskovalno delo pomembno prispeva k razumevanju pri nas manj raziskanega področja znanstvene ilustracije ter analognih tehnik prikazovanja gibanja in njihove rabe v učne namene. V magistrskem delu se predstavi z interaktivnim knjižnim projektom pri katerem na kreativen način predstavi možnosti novih pristopov v izvedbi knjižne ilustracije.

Magistrsko nalogo z naslovom Megafavna kenozoika, razred: sesalci je izdelala v sklopu magistrskega študija na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, pod mentorstvom mag. doc. Marije Nabernik ter somentorstvom prof. Eduarda Čehovina.

Skip to content