V Prirodoslovnem muzeju Slovenije je na ogled nova zanimiva razstava z naslovom “Od kamna do fosila” (“From Stone to fossil”). Razstava prikazuje dolgotranjo pot fosilov, posebno trilobitov od izkopavanj in odkritij v naravi, do nastanka paleontoloških zbirk. Prvi avtor sodeluje z mnogimi svetovnimi muzeji po svetu, med njimi s Kraljevim muzejem v Ontariu in londonskim Naravoslovnim muzejem.

Iskanje, nabiranje in izkopavanje fosilov je zanimivo, a naporno delo. Mnogi paleontologi potujejo po svetu ter iščejo redke in še neraziskane primerke fosilov. To zahteva veliko izkušenj, geološkega znanja in prilagajanja na terenu (visoke temperature, dež, sneg, veter,…) ter tudi nekaj sreče. Zahtevne terenske raziskave običajno načrtujejo več mesecev ali let, saj je treba pripravit tudi vso opremo.

Na žalost fosili v naravi niso očiščeni in takoj primerni za raziskovanje in razstavljanje. Mnogi izmed njih zahtevajo natančno preparacijo. Če želimo opazovati in proučevati celotni primerekga je treba izluščiti iz kamnine, kar pa zahteva čas in spretnost preparatorja. Za preparanje uporabljajo mehanske, kemične in neinvazivne metode. Na razstavi si lahko podrobneje ogledate tudi tehnike lepljenja in izdelvo kopij fosilov.

Poleg prikaza terenskega dela in tehnik prepariranja so med predstavljenimi in prikazanimi trilobiti tudi »bodičasti« trilobiti iz Maroka in nekateri redki primerki stari preko 400 milijonov let. V vitrinah boste lahko občudovali tudi druge primere prepariranih trilobitov, s posameznimi stopnjami preparacije. Želimo, da tudi vi uživate v »ponovno oživljenih« bitjih, ki predstavljajo le majhen delček izjemno bogatega življenja v na Zemlji.

Razstava je nastala v sodelovanju z italijanskim paleontologom dr. Gianpaolom Di Silvestrom, ki je priznani preparator fosilov in inovator. Namenjena je širši javnosti in je opremljena tudi z angleškimi prevodi.

Avtorji razstave: Dr.Gianpaolo DiSilvestro, Matjaž Černila, Borut Tome, Mag.Matija Križnar, dr. Miha Jeršek

Razstava je na ogled od 22. 8. do 30. 9. 2018

Skip to content