Študijski krožek se predstavi

V študijskem letu 2018/19 je v Prirodoslovnem muzeju Slovenije že deseto leto potekal študijski krožek NARAVA – ZNANA NEZNANKA, ki ga pripravljamo v sodelovanju z Univerzo za tretje življenjsko obdobje. Tokrat smo so se posvetili vodi. Ob zanimivih predavanjih strokovnjakov Prirodoslovnega muzeja Slovenije smo spoznavali vodo kot snov, njen pomen za razvoj planeta in življenja na njem, ekološke in geološke znacilnosti oceanov, morij, jezer, rek in drugih mokrišc, njihove številne in raznolike prebivalce, ter raznolike prilagoditve vodnemu okolju. Clani krožka so dejavno sodelovali pri spoznavanju narave. Osredotocili so se na slovenske reke in recice. Pripravili so predstavitve izbranih vodotokov za ostale clane krožka, najzanimivejše novicke pa smo strnili na priložnostni razstavi, ki prikazuje le drobec zanimivih novih spoznanj o lepoti in neverjetnih stvaritvah narave.

Biološka vitrina četrtletja je na ogled od 30. 5. do  predvidoma 31. 12. 2019

Skip to content