Geološka vitrina četrtletja Narava vzhodnih Haloz bo odprta od 7. februarja 2008 do 17. aprila 2008. Muzej je odprt od 10. do 18. ure, v četrtek od 10. do 20. ure. Najava skupin: (01) 241 09 62 (Ljerka Trampuž).

Veličastna drevesa, ohranjeni potoki ter redke rastline in živali so izjemna naravna dediščina vzhodnih Haloz. Resnično bogastvo pa predstavlja obsežna tradicionalna kulturna krajina s tipičnim prepletom gozdov, vlažnih in suhih travnikov, visokodebelnih sadovnjakov, vinogradov in polj s tradicionalnimi kulturami.

Raznovrstna življenjska okolja naseljujejo številne redke rastline in živali. Te so drugod ogrožene zaradi hitrega spreminjanja tradicionalne kulturne krajine v intenzivno rabljene površine. Vzhodne Haloze so zato prepoznane kot ekološko pomembno območje. Zaradi suhih in vlažnih travnikov s kukavičevkami, jadranske smrdljive kukavice in metuljev temnega in strašničinega mravljiščarja so vzhodne Haloze kot območje Natura 2000 vključene med naravovarstveno najpomembnejša območja v Evropi.

Razstavo Narava vzhodnih Haloz je pripravil Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Maribor;
Vsebina: mag. Mojca Bedjanič, Samo Jenčič, dr. Miha Jeršek, mag. Matjaž Jež, Simona Kaligarič, Vili Podgoršek, Andreja Senegačnik;
Avtorji fotografij: Stojan Kerbler, Samo Jenčič, mag. Matjaž Jež;
Eksponati: Biotehniška fakulteta – Oddelek za lesarstvo, Pangea, geološko – paleontološki zasebni muzej Vilija Podgorška, Pokrajinski muzej Ptuj, Prirodoslovni muzej Slovenije.

Skip to content