Razstava Narava Slovenije: Mura in Prekmurje je bila v Prirodoslovnem muzeju Slovenije na ogled od 3. decembra 2002 do konca februarja 2004. Od 22. maja 2009 do 31. avgusta 2009 je bila razstava na ogled v Krajinskem parku Goričko (grad Grad).

Z vrsto razstav o slovenski naravi skušamo v Prirodoslovnem muzeju Slovenije tudi nepoznavalcem predstaviti lepote naravnega okolja in raznovrstnost ogroženih rastlin in živali v njem. V letu 2000 smo pripravili razstavo o Krasu in slovenskem delu Istre, v letu 2001 razstavo o Ljubljanskem barju in Iški, letos pa predstavljamo najvzhodnejši del države, Prekmurje ter rečne loge in mrtvice na obeh straneh reke Mure. Razstavo smo pripravili v sodelovanju z območno enoto Zavoda RS za varstvo narave iz Maribora.

Razstavo, katalog in zloženko sta pripravila Prirodoslovni muzej Slovenije in Zavod RS za varstvo narave – OE Maribor.
Uredil Andrej Gogala.
Pisci besedil v spletni predstavitvi Matjaž Bedjanič, Andrej Gogala, Mitja Kaligarič, Simona Kaligarič in Janko Urbanek.
Avtorji fotografij v spletni predstavitvi Matjaž Bedjanič, Mitja Kaligarič, Andrej Seliškar in Tomi Trilar.

Zahvala
Pripravo razstave sta finančno podprla Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Agencija Republike Slovenije za okolje Ministrstva za okolje, prostor in energijo.

Skip to content