Letošnji Mednarodni muzejski dan slovenski muzeji v okviru projekta MMD 2020 obeležujemo virtualno. Posvetili smo se temi: »Muzeji in enakost: raznolikost in inkluzivnost« (Museums and Equality: Diversity and Inclusion), ki je rdeca nit tudi predstavitve Prirodoslovnega muzeja Slovenije: UCENJE IN ZABAVA ZA VSE GENERACIJE.

Za obisk Prirodoslovnega muzeja Slovenije nikoli ni prezgodaj ali prepozno. Malcki, starši, babice, dedki, šolarji, študentje, prijatelji, v paru, v družbi ali posamic, vsakdo na naših razstavah in ob naših javnih programih doživi kaj prijetnega. V casu epidemije je naše delovanje sicer nekoliko okrnjeno, a tudi to bo minilo. Obiskovalci k nam prihajajo v želji po širjenju obzorij, novih spoznanjih in obcudovanju narave. Ob interaktivnih razstavah lahko raziskujejo, se preizkusijo v razlicnih nalogah, se skozi igro in zabavo ucijo ali le obcudujejo stvaritve narave in bogato naravno dedišcino Slovenije. Šolarji nadgrajujejo znanje, pridobljeno pri pouku, starejši se v okviru študijskih krožkov lahko posvetijo naravoslovju, za kar pred upokojitvijo obicajno ni bilo casa. Za osebe s posebnimi potrebami pripravimo zanje prilagojene programe. Posebej dragoceno je sodelovanje naših prostovoljk in prostovoljcev, ki dejavno sooblikujejo delovanje muzeja. Vsako prvo nedeljo v mesecu nas lahko obišcejo prav vsi, saj je vstop brezplacen. Želimo si le rešitve prostorske stiske, da bi lahko še bolje izpolnjevali svoje poslanstvo.

Skip to content