Razstava je rezultat nekajkratnih posvetovanj in delavnic za ljubiteljske zbiralce fosilov in mineralov, ki so se v okviru priprav zakona o varstvu narave vrstile nekaj let. Vodila sta jih Ministrstvo za okolje in prostor in Slovensko geološko društvo. Na delavnici, ki je bila na Oddelku za geologijo NTF januarja 1999 je Prirodoslovni muzej Slovenije ponudil zbiralcem možnost razstavljanja zbirk ali le posameznih zanimivih primerkov. Prvi se je ponudbi odzval gospod Davorin Preisinger. Razstavo njegovih fosilov je s strokovno pomočjo doc. dr. Vasje Mikuža z Oddelka za geologijo NTF pripravila kustosinja Katarina Krivic. Na razstavi so bili predstavljeni fosili, ki jih je g. Preisinger nabral in prepariral sam ali s pomočjo prijateljev zbiralcev. Nekaj jih je določil sam, večino pa doc. dr. Vasja Mikuž. Vrata njegove zbirke so odprta tudi drugim strokovnjakom, saj veliko fosilov še čaka na strokovno obdelavo. Med razstavljenimi primerki so bili zanimivi predvsem pooglenel les, fosilni storži iglavcev, ostanki rakov in rakovic, iglokožcev in mehkužcev. Namen tovrstnih razstav je predvsem pokazati širši javnosti bogato naravno dediščino, ki je sicer nepoznana in nedostopna vsakomur, ter poudariti pomen povezave ljubiteljskega zbiralstva z geološko in naravovarstveno stroko.

Razstava je bila na ogled od 9. marca 2000 do 29. avgusta 2000.

Skip to content