Razstava ilustratorke Nuše Jurjevic

Avtorska razstava ilustratorke Nuše Jurjevic je rezultat raziskovanja zmajev, bitij med fikcijo in stvarnostjo. Vez med sodobno floro in favno ter bajeslovnimi zverinami predstavlja področje ilustracije, ki omogoča likovno materializacijo neobstoječega; kakor pri starodavnih mitih o stvarjenju iz kaosa ustvarja nove podobe – nov svet. Avtorica v likovnem izraznem jeziku zmaje oživlja in jih postavlja ob bok pravim, otipljivim živim bitjem.

Temeljni vizualni material zmajske razstave predstavlja serija šestnajstih ilustracij, na katerih je upodobljenih osem zmajev iz različnih geografskih področij. Vsebinsko jih lahko razdelimo na osem diptihov, kajti vsakemu zmaju pripadata dve ilustraciji. Ena prikazuje zmaja kot bitje stvarnosti, narisano izven naravnega konteksta v izrazito znanstveni maniri, druga pa taisto bitje, ki je mimikrimično skrito v naravnem habitatu. Ce gre pri prvi ilustraciji za tehnično dosleden prikaz fiktivnega bitja, je na drugi opazen osebni pristop in poudarjanje mitičnosti, skrivnostnosti.

Poudarjanje mitičnosti ni naključno, ilustracije so namreč nastale kot plod raziskave o mitoloških izhodiščih zmajelikih bitij. Vsak zmaj izhaja iz lastnega mitološkega konteksta in se v avtoričinih očeh materializira kot pozabljeni zaščitnik, ki ga ilustracija obuja v življenje, pri tem pa se izogiba arhetipski podobi zmaja. Tudi ilustratorski postopek poudarja povezavo med stvarnim in neotipljivim – vsako bitje je oblikovano na podlagi ogroženih živali geografskega področja, od koder izhaja pripoved o posameznem zmaju.

Poleg serije ilustracij so na razstavi predstavljeni segmenti raziskovalnega dela; skice in študije, ki sledijo maniri, s katero so znanstveni ilustratorji upodabljali novoodkrita bitja v 16. in 17. stoletju. Gledalec ima tako možnost, da se pridruži fascinaciji nad bitji, ki jih ni, pa vendar obstajajo.

Ilustratorka je zmaje raziskovala v sklopu magistrske naloge Med fikcijo in stvarnostjo; Avtorska interpretacija zmajev pod mentorstvom doc. mag. Marije Nabernik. Za magistrsko delo je prejela nagrado Akademije za likovno umetnost in oblikovanje. Serijo zmajev je kasneje razširila, svoja zmajska raziskovanja pa še naprej poglablja in dopolnjuje. Poleg ilustriranja se ukvarja s teorijo, pisanjem in pedagoškim delom, zanimata pa jo tudi ljudsko izročilo in širše polje književnosti.

Razstava je nastala v koprodukciji z Galerijo Vodnikove domacije Šiška / Divja misel.

Skip to content