S predstavitvijo svoje dejavnosti gostujemo v Otroškem muzeju v Celju – v Hermanovem brlogu. Razstava je plod sodelovanja Muzeja novejše zgodovine Celje in Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Predstavljen je naravoslovni muzej in njegovo poslanstvo pri izobraževanju in hranjenju kulturne dediščine naravnega izvora, kot specialne teme pa mineralogija in petrologija, okamnine, herbarijske zbirke, žuželke, dvoživke, plazilci, ptiči in sesalci ter potapljanje v Sloveniji.

Ob razstavi so organizirana tudi predavanja in delavnice.

Razstava bo odprta vsaj do konca šolskega leta 1999/2000.

Skip to content