Razstava Majhni, a pomembni – ogroženi hrošči evropskega varstvenega pomena v Sloveniji je nastala v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za biologijo

Razstava:

Hrošči so ena največjih in najbolj pestrih skupin živih bitij. Zaradi uničujočih posegov človeka v prostor se številčnost nekaterih vrst v Evropi naglo zmanjšuje. Da bi ustavili naglo propadanje biotske pestrosti, katere del so tudi hrošči, je Evropska unija vzpostavila vseevropsko omrežje najdragocenejših koščkov narave, imenovano Natura 2000. Omrežje je vzpostavljeno na podlagi razširjenosti izbranih in na evropskem nivoju ogroženih vrst rastlin in živali. Med njimi najdemo tudi hrošče, kot so vsem znani rogač ali skrivnostni brazdar, prebivalec odmaknjenih pragozdov. Namen razstave je odstrniti vsaj delček skrivnosti o življenju teh majhnih ogroženih bitij, katerih temačne usode se v našem hitrem vsakdanjiku vse premalo zavedamo. Razstava je nastala v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za biologije, kjer že več let potekajo intenzivne raziskave ogroženih vrst hroščev.

Avtorji razstave: dr. Bogdan Horvat, Andrej Kapla, Špela Ambrožič, dr. Tomi Trilar, doc. dr. Al Vrezec

Razstava je bila na ogled od 1.6. do 30.9.2012

Skip to content