od 11. 11. 2004 do 8. 2. 2005

Vitrino četrtletja so pripravili:

  • Tatjana Košmerl, Barbara Jeršek, Tatjana Vrščaj Vodošek, Marjan Simčič, Miha Jeršek
  • Oblikovanje: Mia Asta
  • Tisk: Mojmir Štangelj
  • Prirodoslovni muzej Slovenije, 11. november 2004

Literatura:

  • Košmerl T., Francetič V. 2002. Prenasičenje alkoholnih raztopin kalijevega hidrogentartrata (KHT). V: Zbornik referatov s posvetovanja. Slovenski kemijski dnevi 2002, Maribor, 26-27 september 2002. Glavič P., Brodnjak-Vončina D. (ur.). Maribor. Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo: 685-690
  • Košmerl T., Juteršek T., Francetič V. 2003. Vpliv kemijske sestave na stabilizacijo vina in na izločanje vinskega kamna. V: Zbornik referatov s posvetovanja. Slovenski kemijski dnevi, Maribor, 25-26 september 2003. Glavič P., Brodnjak-Vončina D. (ur.). Maribor, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo: 1-10
  • Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati grozdje za predelavo v vino, o dovoljenih tehnoloških postopkih in enoloških sredstvih za pridelavo vina in o pogojih glede kakovosti vina, mošta in drugih proizvodov v prometu. Uradni list RS 43/2004.
Skip to content