Biološka vitrina četrtletja

Razstava prikazuje izbor ilustracij rastlin naših gora in predgorij, ki jih je v svojem bogatem opusu ustvarila avtorica, akademska slikarka Marija Prelog. Prikazane so faze v avtoricinem ustvarjanju, ki vkljucujejo natancne izrise zgradbe socvetij in cvetov, iskanje ustreznih barvnih odtenkov in ustvarjanje mehkobe ali robatosti listov. Rastline dopolnjujejo tudi figure živali iz papirja, ki jih ilustratorka izdeluje v posebni tehniki kirigami.

Marija Prelog je slikarka, ilustratorka in oblikovalka, ki uživa pri natancnem poljudno-znanstvenem risanju rastlin in živali. Ilustrirala je številne ucbenike, prirocnike, delovne zvezke, otroške knjige in monografije. Na poseben, svojstven nacin izrezane živali iz papirja zlaga v samostojne figure v tehniki kirigami. Za Prirodoslovni muzej Slovenije je pripravila ilustracije alpskih rastlin, ki krasijo vodnik »Katera sem?«, namenjen najmlajšim obiskovalcem Alpskega botanicnega vrta Juliana v Trenti.

Kolofon rastave:

Avtorica razstave / Author of the exhibition: Marija Prelog
Ideja in realizacija projekta / Project idea and realization: Ljerka Trampuž, Špela Pungaršek
Besedilo / Text: Špela Pungaršek
Lektura in prevod / Language editing and translation: Henrik Ciglic
Oblikovanje / Design: Barbara Bogataj Kokalj, Studio Aleja d. o. o.
Tisk / Print: Foto format d. o. o.
Tehnicna izvedba / Technical support: Matjaž Cernila, Dare Fekonja, David Kunc, Borut Tome

Razstava je bila odprta od 8. 7. 2022 do 30. 8. 2022

Skip to content