Razstava ob 300. obletnici rojstva polihistorja J. A. Scopolija (1723–1788)

Na ogled bo od 27. 10. 2023 do 24. 10. 2024.

Na razstavi je predstavljeno življenje Joannesa Antoniusa Scopolija, neumornega naravoslovca, ki je v Idriji preživel 15 najbolj plodnih let življenja. A Scopoli ni bil samo taksonom in sistematik, pač pa je od Kranjcev črpal znanje in jim z izkušnjami in ugotovitvami želel pomagati. Najprej ga je navdušila narava Idrije, pisal pa je tudi o organizmih, ki živijo v idrijskem rudniku. Nato sta se v njem razplamteli učenjaška narava ter znanstvena vnema. Hitel je z nabiranjem, raziskovanjem in določanjem rastlinskih in živalskih vrst ter odhajal na večdnevne pohode po Kranjskem in Goriškem. Rastline, glive in živali, katere je opazil na terenu, je predstavil v svojih delih. Bil je prvi, ki je na slovenskem ozemlju znanstveno opisal in poimenoval glive, rastline in živali na način, ki še danes velja v znanosti. Vrste s Kranjske je širni svetovni znanosti predstavil v svojih delih in postal ambasador kranjske narave. Zaradi njegovih objav so na Kranjsko začeli prihajati tudi drugi raziskovalci, za domačo naravo pa je navdušil tudi kranjske razsvetljence, ki so njegovo delo nadaljevali in le malo kasneje njegovo naravoslovno misel kronali z ustanovitvijo Deželnega muzeja za Kranjsko. Kako cenjen je bil Scopoli, kažejo tudi imena vrst, ki so jih njemu v čast poimenovali vodilni taksonomi Evrope. Njegovi opisi živega sveta pa majo tudi naravovarstveni pomen, saj nam kažejo naravo Slovenije pred 250 leti. Tako lahko sledimo vrstam, ki so na določenih območjih že izumrle.

Ob razstavi je izšla tudi publikacija Scopoli, Kranjska narava in rojstvo moderne naravoslovne znanosti na Slovenskem, ki ima 224 strani, in vsebuje bogat slikovni material številnih naravoslovnih fotografov.

Knjiga predstavlja Scopolijevo življenje in njegove opise kranjske narave. Razdeljena je na obdobja, ki jih je naravoslovec preživel v različnih krajih Habsburške monarhije. Osredotoča se na čas, ki ga je Scopoli preživel na Kranjskem in prikazuje pokrajine z vrstami, ki jih je tam opazil Scopoli. Tako je predstavljena Idrija in njegova potovanja: v Ljubljano z okolico, na Kras, v Alpe in predalpski svet, v dinarski svet in okolico Cerkniškega jezera, na Dunaj, prek Gorice na morsko obalo in rodno Tirolsko. Knjiga se nadaljuje z opisom Scopolijeve življenjske poti po odhodu s Kranjske, ko je del življenja preživel v Banski Ščavnici na današnjem Slovaškem in del v Paviji v Italiji, kjer je tudi umrl. V poglavju Scopoli po Scopoliju je predstavljeno, kako cenjen je bil Scopoli med evropskimi taksonomi, omenjeni so Scopolijevi nasledniki na Kranjskem in osebe ki so in še vedno raziskujejo njegovo življenje. Knjigo na koncu dopolnjuje seznam vrst, ki jih je za znanost veljavno opisal Scopoli, in so omenjene tudi v publikaciji.

Knjiga je po ceni 15,00 € na prodaj na blagajni Narodnega muzeja Slovenije.

Skip to content