Razstavljene ilustracije so nastale v okviru projekta Likovna in vsebinska dopolnitev predstavitve gozdnih živali. Namen projekta je bil vsebinska dopolnitev gozdne diorame z imeni živali, znanstvenimi ilustracijami, zanimivostmi in interaktivnimi predstavitvami. Pri tem so v projekt vključene študentke pridobile pomembne kompetence na področju svojega študijskega usposabljanja.

Avtorice ilustracij, Nuša Jurjevič, Dora Kaštrun, Eva Margon in Anja Rupar, študentke smeri Ilustracija na Oddelku za oblikovanje vizualnih komunikacij Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, so v okviru projekta ustvarile znanstvene ilustracije 26 živali. Ilustracije so tako informativne kot tudi realistične in predstavljajo tipičen primer obravnavane vrste. Gre torej za taksonomske ilustracije, katerih vloga je pomoč pri razlikovanju med vrstami živali.

Znanstvena ilustracija prikazuje verodostojno podobo dela stvarnosti, zato so tudi načini upodabljanja zelo svojevrstni. Za razliko od domišljijske ilustracije, ki se odmika v svet nezavednega, znanstvena ilustracija še vedno pomembno temelji na realističnem prikazu. Od njega se odmika takrat, ko nastaja v okvirih teme, ki dopušča bolj sveže in ustvarjalne prijeme.

Razstava je bila na ogled od 11. 1. do 6. 4. 2018

Kolofon razstave:

Avtorice ilustracij:
Nuša Jurjevič
Dora Kaštrun
Eva Margon
Anja Rupar

Mentorica: doc. mag. Marija Nabernik
Kustosinja razstave: dr. Staša Tome
Oblikovanje: Dolores Gerbec
Fotografija: Davorin Tome

Kolofon projekta:
Razstavljene ilustracije so nastale v okviru projekta Likovna in vsebinska dopolnitev predstavitve gozdnih živali v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, pridobljenega na javnem razpisu Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2018 . Namen razpisa je povezovanje visokošolskih zavodov z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem oz. regionalnem okolju ter izvajanje inovativnih prožnih oblik učenja za razvoj kompetenc in praktičnih izkušenj študentov. Projekt je sofinanciralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Trajanje projekta: 1. 7. – 31. 9. 2017

Izvajalec/nosilec projekta: Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
Pedagoški mentor: doc. mag. Marija Nabernik, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, Oddelek za oblikovanje vizualnih komunikacij, smer Ilustracija
Partner 1: Prirodoslovni muzej Slovenije, , strokovna sodelavka: dr. Staša Tome
Partner 2: Oblikovanje vizualnih komunikacij, Dolores Gerbec s. p., strokovna sodelavka: Dolores Gerbec

Sodelujoče študentke:
Nuša Jurjevič, Tina Červan, Dora Kaštrun, Eva Margon, Anja Rupar. Ana Lucija Šarić – Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani
Lea Anžur – Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani,
Ajda Hiti, Ana Obal, Maruša Žirovnik – Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani,

Koordinatorica: Mateja Vidrajz, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani

Skip to content