Izbrani fosili bodo na ogled od 16. 2. 2004 do srede maja 2004.

V tokratni Vitrini četrtletja vam Prirodoslovni muzej Slovenije predstavlja dar gospoda Francija Goloba, ljubiteljskega zbiralca s Ptuja. To je zbirka fosilnih ostankov organizmov iz nekdanjega rastlinskega in živalskega sveta, pobranih predvsem v najdiščih severovzhodne Slovenije, nekaj pa tudi v ostalih predelih naše države. Geografsko si od vzhoda proti zahodu sledijo: najdišča v Slovenskih Goricah (Plač, okolica Šentilja, Zgornji Duplek, Jurovski Dol, Varda, Osek, Žihlava), Zavrč ob Dravi, najdišča v Halozah, Podsreda na Kozjanskem, Stranice pri Slovenski Bistrici, Govce – južno od Celja, Čeplje pri Vranskem, Briše pri Izlakah, Moravče in Drtija v osrednji Sloveniji, Poljšica na Gorenjskem, ter Nanos in Izola na jugozahodu države.
Dar obsega okoli 800 različnih fosilov, ki so inventarizirani in evidentirani v 224 enotah. Največ okamnin izvira iz okolice Šentilja in mnogim med njimi so že določeni rodovi pa tudi vrste. Strokovno jih je obdelal dr. Vasja Mikuž. Enako nekatere primerke iz najdišča Čeplje.

Gospodu Franciju Golobu se Prirodoslovni muzej Slovenije za darovano gradivo iskreno zahvaljuje.
(Katarina Krivic)

Franci Golob je rojen Ptujčan, po poklicu učitelj zemljepisa in zgodovine, zaposlen na OŠ Mladika na Ptuju. Njegovo življenje je tesno povezano s Ptujem, kar odražajo tidu njegovi hobiji. Tako je na področju filatelije, ki ga spremlja že iz mladosti, uveljavljen kot razstavljalec in pisec člankov. Posebej priljubljena tematika so mu razglednice ter žigi Ptuja in okolice. Obsežen članek o mineralih in fosilih upodobljenih na slovenskih znamkah ter žigih je pripravil za zadnjo številko Društvenih novic, to je glasila Društva prijateljev mineralov in fosilov iz Tržiča. Pred približno desetletjem je pričel intenzivno zbirati minerale in fosile. Zanimajo ga predvsem slovenski primerki, a se v njegovi zbirki najdejo tudi lepi kosi iz tujine, ki občasne razstave dodatno popestrijo. Sodeloval je na razstavah v Univerzitetni knjižnici v Mariboru, na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani v sklopu razstave Narava – zdravje, v Beltincih ter na razstavi v knjižnici Ivana Potrča na Ptuju. V OŠ Mladika je uredil šolsko zbirko mineralov in fosilov.

Pri terenskem delu, ob iskanju mineralov in fosilov, pride do pomena njegova sistematičnost ter natančnost, ki je pripeljala že do marsikaterega zanimivega odkritja. V preteklosti je največ časa namenil delu na lokacijah, ki se odpirajo ob gradnjah avtocest, Halozam in vedno skrivnostnemu Pohorju.

Zaradi prostorske stiske se je odločil celotno zbirko fosilov podariti Prirodoslovnemu muzeju Slovenije. Tako se je na domačih policah sprostilo nekaj prostora za minerale, katere namerava zbirati tudi v prihodnje.
(Vili Podgoršek)

Skip to content