Prirodoslovni muzej Slovenije je nekatere muzejske primerke dobil v dar. V seriji mesečnih predstavitev bomo na ogled postavili najpomembnejše in najlepše med njimi.

Marca je na ogled zbirka dragih in okrasnih kamnov Marjana Dolenca.

Marjan Dolenc, univerzitetni diplomirani inženir geologije, izvrsten ekonomski geolog, je leta 2011 Prirodoslovnemu muzeju Slovenije daroval šest tematskih zbirk mineralov, rud in kamnin. Najžlahtnejšo zbirko plemenitih kamnov je zadržal za sebe oziroma dediče. Ti so se po njegovi smrti odločili darovati vseh 135 drobnih, vendar pa plemenitih kamnov, Prirodoslovnemu muzeju Slovenije. Več o njegovem delu in prvotno darovanih zbirkah si lahko preberete v 74. številki muzejske revije Scopolia. Več na http://www.pms-lj.si/si/o-nas/arhiv-publikacij/scopolia

V naslednjih mesecih bodo kot donacija meseca predstavljeni še drugi zanimivi darovani primerki iz zbirk Kustodiata za geologijo.

Avtorja: mag. Matija Križnar in dr. Miha Jeršek

Donacija meseca je bila na ogled od 2. 5. 2018 do 31. 5. 2018.

Skip to content