Mezozojske kamnine, ki tvorijo greben Begunjščice, v sebi poleg rude skrivajo tudi zanimive ostanke izumrlih glavonožcev amonitov. Predvsem v jurskih plasteh, starih približno 200 milijonov let, najdemo majhne in velike okamnele hišice amonitov. Posebno zanimivi so ostanki v rdečkastih gomoljastih apnencih na južnem pobočju Begunjščice.

Avtorja: mag. Matija Križnar in dr. Miha Jeršek

Donacija je na ogled od 3. 4. 2018 do 30. 4. 2018.

Skip to content