Dr. Ana Hinterlechner Ravnik in dr. Danilo Ravnik sta Prirodoslovnemu muzeju Slovenije donirala zbirko mineralov, kamnin in fosilov ter strokovno literaturo s podrocja naravoslovja, predvsem geologije.

V zapušcini Hinterlecher Ravnik, ki jo hrani Specialna knjižnica Prirodoslovnega muzeja Slovenije, je vpisanih 129 naslovov z 187 enotami. Gradivo obsega knjige, separate, revije in zemljevide. Prevladujejo strokovne knjige s podrocja mineralogije in kristalografije, predvsem o magmatskih kamninah, geološke vsebine in zelo razlicne zanimive knjige s podrocja zgodovine, biografije osebnosti idr.

Med minerali so številni vrhunski in kakovostni primerki iz svetovno znanih nahajališc, med katerimi so številna iz Brazilije, Indije in Avstralije. Med njimi posebej izstopajo kristali kremenov, brazilianita, cavansita, dravita in drugih. Kakovostni in znacilni primerki mineralov iz evropskih in slovenskih nahajališc dopolnjujejo mineraloško pestrost zbirke. Med kamninami so predvsem primerki iz Slovenije, najmanj je fosilov. V zbirki je 305 vzorcev mineralov, 118 vzorcev kamnin in 14 vzorcev fosilov.

Predstavitev donacije spremljajo fotografije izbranih mineralov, ki so fotografirani v vidni svetlobi in v ultravijolicni svetlobi, ko nekateri izmed njih zažarijo v intenzivnih barvah.  Pojav je znan kot fluorescenca.

Razstava je bila na ogled od 15. 10.2021 do 16. 1. 2022

Avtorji predstavitve:

  • Dr. Miha Jeršek
  • Alenka Jamnik
  • David Kunc

Pri postavitvi razstave so sodelovali Borut Tome, Matjaž Cernila in Anita Hukarevic.

Skip to content