Alpska diorama je nastala v tridesetih letih 20. stoletja. Prenovili smo jo v letih 2018 do 2020. Originalno ozadje prikazuje pogled na Jalovec iz doline Tamar. Na ogled so številni svileni modeli gorskih rastlin, ki sta jih kmalu po nastanku diorame po naročilu izdelala člana Društva oblikovalcev Slovenije Slobodan in Stana Bogunović. Predstavljene so nekatere značilne alpske živali ter njihove prilagoditve na življenje v težkih življenjskih razmerah nad gozdno mejo.

V alpski diorami lahko opazujte življenje v Alpah nad gozdno mejo. S skale oprezata gamsa. Ti spretni plezalci se poleti zadržujejo na odprtih skalnih pobočjih visoko v gorah nad gozdno mejo, pozimi pa se spustijo proti nižinam. Pod njima lahko opazimo alpskega svizca. V Sloveniji je ta predstavnik družine veveric izumrl koncem ledene dobe. V drugi polovici 20. stoletja so ga v naše Alpe ponovno naselili iz Avstrije, Italije in Švice. V pasu ruševja in macesnovih gozdov živi ruševec. Zgodaj spomladi samci dvorijo samicam s svatbenim plesom, pri katerem razkazujejo svoj nenavaden rep, grulijo, pihajo in poskakujejo, nevpadljivo obarvane samice pa jih opazujejo s strani. Poiščite tudi ptico, ki je izrazito prilagojena na dolge zime, ko pokrajino pokriva sneg. Takrat imata oba spola belo perje, samo nekatera repna peresa so črna, nad očmi imata rdečo kožno gubo – rožo. Poleti postaneta temneje obarvana, le po perutih in trebuhu ohranita nekaj beline. Samec se od samice loči po temni progi, ki poteka od kljuna preko oči. Tudi črna obarvanost navadnega gada je prilagoditev na kratko poletje, dolge zime in nizke temperature, saj vpije več toplote.

Malo vode, nizke temperature, močan veter in UV sevanje, kratko poletje…

Rastline v gorah so večinoma nizke ali polegle, da jih ne poškoduje močan veter in rastejo v obliki blazinic, v katerih se zadrži več vlage in toplote. Njihovi listi so majhni in pokriti z dlačicami, prevlečeni z voskom ali mesnati. Z dolgimi koreninami lažje pridejo do vode in se utrdijo v podlagi. Nekatere se pričnejo razvijati že pod talečim snegom. Macesen pred zimo odvrže iglice, veje rušja pa so zelo prožne, da jih teža snega ne polomi. Rastline poleg tega pestijo še močno ultravijolično sevanje, močan veter, pomanjkanje vode in plitva tla z malo hranili. Tem težkim življenjskim pogojem se zoperstavljajo z intenzivno barvo cvetov, pritlikavo in blazinasto rastjo ter z mesnatimi ali z dlačicami poraščenimi listi.

Skip to content