Ob 200. letnici smrti enega prvih raziskovalcev slovenskega rastlinstva barona Karla Zoisa je Prirodoslovni muzej Slovenije v sodelovanju s Protokolarnim objektom Brdo pripravil razstavo o njegovem življenju in delu.

Na 12 panojih je predstavljena rodbina Zois, parkovni nasad ob gradu Brdo pri Kranju, življenjska pot Karla Zoisa in njegova zapuščina. Najbolj dragocen je njegov herbarij, terenska botanična beležnica in seznam slovenskih rastlinskih imen. Odkril je nekaj za znanost novih vrst. Dve najlepši, Zoisova zvončica in Zoisova vijolica, sta po njem dobili tudi ime.

Razstava bo odprta do junija 2000.

Skip to content