DOSTOPNEJŠI ARHIV NARAVE V VESELJE UPORABNIKOM (PMS4UHUHU)

Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2020: Dostopnejši arhiv narave v veselje uporabnikom (PMS4UHUHU) je projekt Prirodoslovnega muzeja Slovenije, ki se sofinancira s sredstvi EPK 2014-2020 v okviru JR ESS PODPORNO OKOLJE ZA DELOVANJE NA PODROČJU KULTURE 2020. Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: https://www.eu-skladi.si/

S projektnimi sredstvi je bilo zagotovljeno sofinanciranje dveh zaposlitev od 1. 6. 2020 – 31. 5. 2021, in sicer

  • na delovnem mestu KUSTOS in
  • na delovnem mestu ORGANIZATOR ANIMATOR

PREDSTAVITEV PROJEKTA

Ključni rezultat projekta je dostopnejša premična kulturna dediščina, prilagojena času, ko želimo do podatkov hitro, enostavno, učinkovito in nenazadnje tudi zabavno. Prirodoslovni muzej Slovenije kot arhiv narave ne želi biti zgolj učinkovita znanstvena in strokovna infrastruktura, dostopna raziskovalcem, temveč želi dediščino približati mladini na privlačen in inovativen način. Zanimanje za študij naravoslovja upada. Geološke vsebine so v učnih načrtih vključene pri različnih predmetih, učitelji, ki podajajo vsebine, niso geologi. Neformalno okolje v muzeju je zato idealna priložnost, da s pomočjo dolgoročno brezaposlenih oseb pospešimo digitalizacijo, zlasti digitalizacijo predmetov geološke dediščine, in jo uporabimo za zabavno učenje, tako v muzeju kot na daljavo. Dodana vrednost inovativnega predstavljanja gradiva je povečanje zanimanja za naravoslovje in tehniko in z njim boljše možnosti za razvoj kvalitetnega naravoslovno tehničnega kadra, zaposljivega tudi na sorodnih delovnih mestih. Sodobni in zabavni programi bodo povečali dostopnost naravoslovnih vsebin in privabili v muzej (tako fizično kot virtualno) mladino, ki je pred odločitvijo za študij. V projekt vključuje zaposlitev dveh mladih dolgotrajno brezposelnih oseb.

Zaposlitev novega mladega kadra povečuje dostopnost arhiva narave, zagotavlja sveže pristope in z njimi zaželeni odziv mladostnikov. Veščine sodobnih načinov komuniciranja, so mlajšemu kadru zelo blizu in izboljšujejo komunikacijo na cenovno ugoden način. Projekt omogoča prenos znanj, ki jih tovrstna oseba potrebuje v javnem zavodu s področja kulture, in prispeva razvoju muzejskih aktivnosti. Omogoča dve zaposlitvi in nenazadnje bolje poskrbi za potrebe uporabnikov – ali na kratko PMS4UHUHU, kot je izbrani kratki naziv projekta dostopnejši arhiv narave v veselje uporabnikom.

IZVEDENE AKTIVNOSTI NA DELOVNIH MESTIH

KUSTOS

Poleg opravljanja delovnih nalog kustosa: za potrebe projekta digitalizacija gradiva (10 enot / mesec) ter priprava in izvedba vsaj 3 novih pedagoških vsebin za popularizacijo geologije. Pripravljene in izvedene so bile delavnice : 1. Kraška jama … sredi Ljubljane, 2. Iz zakladnice geološke dediščine in 3. Nevarnost iz vesolja – padec asteroida

ORGANIZATOR ANIMATOR

Poleg opravljanja delovnih nalog organizatorja animatorja: za potrebe projekta konkretno priprava in vodenje aktivnosti na spletnih medijih (spletna stran https://www.pms-lj.si/si/, družbena omrežja https://www.instagram.com/prirodoslovnimuzej/, https://twitter.com/PSlovenije, https://www.facebook.com/prirodoslovni/), izboljšanje možnosti za popularizacijo naravoslovnih programov, vzpostavitev družbenega omrežja za učinkovitejše delovanje dislocirane enote Juliana: https://www.facebook.com/JulianavTrenti/, tehnična priprava in izvedba vsaj treh novih pedagoških vsebin za popularizacijo geologije.

Skip to content